Konu:592 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın 69'uncu Maddesinin Kişiye Mahsus Ve Önemli Suçları, Suistimalleri Örtmek İçin Getirildiğine Ve Bu Maddenin Tasarı Metninden Çıkarılması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:102
Tarih:12/06/2014


592 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 69'UNCU MADDESİNİN KİŞİYE MAHSUS VE ÖNEMLİ SUÇLARI, SUİSTİMALLERİ ÖRTMEK İÇİN GETİRİLDİĞİNE VE BU MADDENİN TASARI METNİNDEN ÇIKARILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Şimdi efendim, bu maddenin getirilmesinin amacı 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmasını yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ile Adana Cumhuriyet Başsavcısına, Adalet Bakanlığı makamında oturan Bekir Bozdağ'ın bu savcılara telefon ederek "Aman gidin, savcıyı görevden alın ve bu soruşturmayı kapatın." şeklindeki bir müdahalesi. Başsavcılar tutanakları tespit etmişlerdi, bu konuda fezlekeler düzenlemişlerdi, Adalet Bakanına gönderilmişti. Şimdi, bu maddenin tek amacı var, Bekir Bozdağ'ın yaptığı bu müdahaleden dolayı işlediği suçu suç olmaktan çıkarmak.

Şimdi, ben herkesin vicdanına sesleniyorum: Eğer böyle, kişiye mahsus ve önemli suçları örtmek için, suistimalleri örtmek için böyle herkes için bir madde getirirseniz Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukuk kalmaz efendim. Yani bence böyle bir devlet sistemi de yaşamaz. Onun için bence bu maddenin çıkması lazım.

Teşekkür ediyorum.