Konu:TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:101
Tarih:11/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Meclis Başkanlık kürsüsüne çıktığınız zaman, bana karşı kin, nefret, keyfî davranıyorsunuz ve benim onurumla oynuyorsunuz. Son defa ihtar ediyorum sizi, bu huyunuzdan vazgeçin.

Soruya gelince...

BAŞKAN - Siz beni ihtar etme yetkisine sahip değilsiniz.

KAMER GENÇ (Tunceli) - 17 Aralık ve 25 Aralık...

BAŞKAN - İhtar etme yetkisine sadece ben sahibim Sayın Genç, bunu iyice bilin.

KAMER GENÇ (Tunceli) - ...hırsızlık ve yolsuzluklarıyla ortaya çıkan bir Hükûmetin...

BAŞKAN - Öğrenmediyseniz de öğrenin...

KAMER GENÇ (Tunceli) - ...hırsızlık ve yolsuzluklarını örtmek için...

BAŞKAN - ...vaktiniz var, ömrünüz uzun olur inşallah.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika konuşma da, ondan sonra bana cevap ver.

BAŞKAN - Siz sorunuzu sorun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tamam, soruyorum işte ama süreyi kestin.

17 Aralık ve 25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluklarıyla ortaya çıkmış bir iktidarın hırsızlıklarını ve yolsuzlarını örtmek için özel görevlendirilmiş Bekir Bozdağ gitmiştir, savcıları görevden almıştır, hâkimleri görevden almıştır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını sarsmıştır, ortadan kaldırmıştır. Böyle bir kişinin Hükûmet sırasında oturduğu sıraya ben ne soru sorabilirim?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Saygılı ol!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bekir, sen hangi yüzle gelip burada oturuyorsun?