Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MİHRİMAH BELMA SATIR'IN, YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMADA KULLANDIĞI BAZI İFADELERE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:101
Tarih:11/06/2014


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MİHRİMAH BELMA SATIR'IN, YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMADA KULLANDIĞI BAZI İFADELERE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Grup Başkan Vekilinin söylemiş olduğu sözü ben şiddetle reddediyorum. Yakışmak, yakışmamak şeklinde bir şey söz konusu değil. Burada "boş iş" derken şunu kastediyorum: Burada Türkiye'nin geleceğini ve bölgenin geleceğini ilgilendiren çok önemli bir hadise olurken Dışişleri Bakanı New York'ta alamayacağını bugün benim söylediğim ve hepimizin göreceği oyların peşinde dolaşıyor, bu dolu bir iş değil.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korutürk.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Onun için, bu ifadeyi reddediyorum, bu ifadeyi ben kendisine yakıştıramadığımı belirtmek istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)