Konu:BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:100
Tarih:10/06/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, tabii, birçok kanunda değişiklik yapan bir tasarıyı görüşüyoruz ama yasalar niçin yapılır? Uygulanmak için. Yani, yasa yapmak devletin egemenlik hakkının en önemli unsurudur, onu da bu yüce Meclis kullanır. Fakat, yasalar uygulanmayacaksa bir anlamı yok. O zaman biz burada boşa uğraşıyoruz.

Bugün sabahtan beri bu kürsüde şanlı bayrağımız var ve herkes buradan konuşuyor. Bayrağa karşı yapılan saygısızlık hem Türk Bayrağı Kanunu'nda hem de Türk Ceza Kanunu'nda düzenlemiştir, cezai müeyyide altına alınmıştır. Dolayısıyla, dün yapılan olay, bayrağa karşı işlenen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 3'üncü maddesinde Türk Bayrağı'nın alenen aşağılanmasının cezası gösterilmiştir. Burada, şimdi Hükûmetin başındaki kişi grup toplantısında atıp tutuyor, efeleniyor, celalleniyor "İndireceksin." falan... Hayır Sayın Başbakan, o kişiyi oraya çıkarmayacaksın, ona cüret ettirmeyeceksin, önce bunu önleyeceksin. Askerî kışlanın içine girerek gönderdeki bayrağı birisi alıyorsa yazıklar olsun o kışlanın komutanına ve onu bu hâle getiren, âciz hâle getiren siyasi iktidara da yazıklar olsun diyorum.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sana da olsun.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Çünkü, siz kabul ediyorsunuz. Başbakan Yardımcısı, Hükûmet Sözcüsü açık açık -Genelkurmayın açıklamasında- dedi ki: "Siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda davrandığı için biz o kişiye bir şey yapmadık." Dolayısıyla, sorumluluk Hükûmetindir. Başbakan diyor ki: "İçişleri Bakanına talimat verdim, soruşturma açacak." İçişleri Bakanı milletvekili bile değil değerli arkadaşlar. Bu Parlamento, sizler milletin temsilcileri olarak İçişleri Bakanını da sorguya çekeceksiniz, denetime alacaksınız. Sen dışarıdan gelmiş bir bürokratsın kardeşim, Bakan olarak atanmışsın, görevini niye yapmıyorsun? Bu kişiyi, sıradan bir militan, bir zavallı falan filan deyip geçiştiremezsiniz. Öyle bir yere o hamleyi yaparak giren bir kişi ya servisin elemanıdır ya Emniyetin elemanıdır ya başka istihbarat servislerinin kullandığı bir zavallıdır ama o hâle getirdiniz ki ülkeyi bu tür işler yapılabiliyor. Dolayısıyla, bu işin siyasi sorumluluğu Hükûmetin üzerindedir. Efendim, ona buna fatura kesmekle bu işten kurtulmak olmaz. Siz yapmıyor musunuz, müzakereleri siz yürütmüyor musunuz? Niye Lice'de bu olaylar oluyor? Yani, pazarlık nerede tıkandı? Nerede tıkandı ki, birileri indi, eşkıya yolu kesiyor?

Değerli arkadaşlar, bayrak egemenliğin timsalidir, hepimizin onurudur, şerefidir. Milletlerin kutsalları olmalı insanların da olduğu gibi. Namusa nasıl saldırı olduğu zaman gereği yapılırsa bayrak da bütün milletin, hepimizin namusudur. Dolayısıyla, oraya karşı yapılan saldırı hepimize karşı yapılmıştır. Burada da bu saldırının hazırlanmasına zemin hazırlayan Hükûmeti, önce sizin, iktidar partisi grubunun eleştirmesi lazım. Ne görüşüyorsun ki kardeşim, şu anda Allah aşkına siz biliyor musunuz iktidar partisi olarak? Yani bu görüşmelerden Beşir Atalay, Yalçın Akdoğan, Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın dışında sizin haberiniz var mı? Diğer bakanların bile haberi yok. Siz denetim yapacaksınız, Hükûmeti denetleyeceksiniz. "Ne oluyor kardeşim, neler alıp veriyorsun ki benim bayrağıma karşı, onuruma, şerefime, namusuma karşı bir saldırı gerçekleşebiliyor?" Bunun hesabını siz sormalısınız diyorum.

Gelelim verdiğimiz önergeye, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun yapısı değiştiriliyor, sayı artıyor. Niye yapılıyor? Buradaki amaç nedir? Sizin tabirinizle, geçen sene özel olarak seçilen 60 kişilik Yargıtay üyeleri dolayısıyla hâkimiyet sizde değil, yeni baştan dairelerin yapısını değiştirecek olan, iş bölümü yapacak olan bu Başkanlar Kurulunun yapısını değiştirerek böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Bunlar palyatif tedbirlerdir. Eğer samimiyseniz, yargıyla ilgili tereddütleriniz varsa, bağımsız, tarafsız, gerçekten hukukun üstünlüğü savunan bir yargı istiyorsanız Sayın Bakan, sayın Hükûmet yetkilileri, gelin oturalım, birlikte Anayasa başta olmak üzere yargıyı yeni baştan düzenleyelim ve bu Meclis kapanmadan onu yapalım. Bunlar palyatif tedbirlerdir diyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)