Konu:Bir teklifin Anayasa'ya aykırılığının her zaman ileri sürülebileceğine ve Hükûmetin, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'yle ilgili hangi değişiklikleri düşündüğü konusunda bilgi vermesi gerektiğine ilişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Bir teklifin Anayasa'ya aykırılığının her zaman ileri sürülebileceğine ve Hükûmetin, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'yle ilgili hangi değişiklikleri düşündüğü konusunda bilgi vermesi gerektiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir teklifin Anayasa'ya aykırılığı her zaman ileri sürülebilir. Varsayalım ki, bu teklifte "Türkiye devleti bir krallıktır." diye bir madde olsun, Komisyondan geçmiş olsun; bunu burada görüşebilir miyiz? Bunun Anayasa'ya aykırı olduğu açık ise bunu her aşamada ileri sürebiliriz; bu, birinci konu.

İkinci konu, ikinci olarak söylediğim -ilk söylediğimi de bir kez daha tekrarlayacağım- Hükûmet hangi değişiklikleri düşünüyor, bunları bilmiyoruz efendim; ara verelim, bu konuda Sayın Bakan bilgilendirsin, ona göre bakalım gerçekten Anayasa'ya uyumlu bir düzenleme mi var...

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, önergeler dağıtılmadı mı? Yani Hükûmetin ne yapmak istediği şeklinde... Önergeler dağıtıldı benim bildiğim kadarıyla, hangi değişiklikler yapılacak veya yapılmayacak önergelerde var benim bildiğim kadarıyla.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, o zaman Sayın Bakan şöyle bir beyanda bulunabilir mi yani "Anayasa'ya aykırı olan söz konusu düzenlemeleri düzeltme yoluyla önerge vereceğiz." Bunu diyorsa hayhay devam edelim. Değil ise...