Konu:523 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırılığı iddiaları konusunda Hükûmetin alacağı tavrı bilmeden bu görüşmelerin devam ettirilmesinin doğru olmadığına ilişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


523 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırılığı iddiaları konusunda Hükûmetin alacağı tavrı bilmeden bu görüşmelerin devam ettirilmesinin doğru olmadığına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Anayasa'nın 159'uncu maddesinde bakılacak olan hüküm onun birinci fıkrasının birinci cümlesidir. HSYK mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkelerine göre kurulmuş olan bir kurumdur ve bütün tartışma buradan çıkmaktadır. Mahkemelerin bağımsızlığı yok edilmektedir, hâkimlik teminatı yok edilmektedir. Bütün bu eleştirileri Sayın Başbakan, Hükûmet, Sayın Adalet Bakanı gayet iyi biliyor, Parlamento gayet iyi biliyor. Eğer bu teklif Anayasa'ya uygun olsaydı hiç tartışmasız bir şekilde Hükûmet görüşmelere devam ederdi ve sizler Parlamento çoğunluğunuza dayanarak bunu çıkarabilirdiniz ama devam etmediniz, Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi buldunuz. Anayasa'ya aykırılık iddiası bu kadar ciddi olduğu hâlde bu görüşmelere devam etmeyi doğru bulmuyorum, yanlış. Ama, Hükûmetin düşündüğü değişiklikler var ise lütfen Sayın Başkan, ara verelim, bu konularda Parlamento bilgilendirilsin. Bu bilgilendirme yapılmadan Anayasa'ya aykırılık iddiaları konusunda Hükûmetin alacağı tavrı bilmeden bu görüşmelerin devam ettirilmesini ben Parlamentonun yapacağı görüşmelerin selameti açısından doğru bulmuyorum efendim.