Konu:Hükûmetin, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmayı düşünüp düşünmediği hususunda Parlamentoya bilgi vermesi gerektiğine ilişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Hükûmetin, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmayı düşünüp düşünmediği hususunda Parlamentoya bilgi vermesi gerektiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, şimdi HSYK Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşmeleri daha önce Adalet Komisyonunda gerçekleştirmiştik. Sonrasında da Genel Kurulda 22'nci maddeye kadar olan düzenlemelerin görüşmesini gerçekleştirmiştik. Bu tasarının Anayasa'ya aykırı olduğu konusunda kamuoyunda genel bir mutabakat vardır, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda değerlendirmelerde bulunmuştur. Sayın Başbakanın, Avrupa Birliğine bu teklifi anlatmak üzere yaptığı temasları sırasında da Avrupa Birliğinin, kuvvetler ayrılığı ilkesini zedelediği yönünde bu teklife ilişkin bir değerlendirmesi olmuştur ve bütün bunlardan sonra, Hükûmet bu teklifin görüşmelerine ara vermiştir.

Şimdi, ne değişmiştir de bu teklif tekrar görüşülmeye başlanmaktadır? Bu değişikliğin gerekçesi nedir? Yani, Hükûmet eski tutumunu devam mı ettirecektir; bu, Anayasa'ya aykırılığı açık olan, kuvvetler ayrılığını yok eden tutumunu burada devam mı ettirecektir yoksa Anayasa'ya aykırılığı sabit olan bu düzenlemelerle ilgili bir düzeltmeye mi gidecektir?

Şimdi, kamuoyuna yansıyan bilgiler, Hükûmetin çeşitli konularda, çeşitli maddelerde değişiklik düşündüğü yönündedir ancak gerçekten Hükûmet bu değişikliği düşünüyor mu, düşünmüyor mu, düşünüyor ise nasıl düşünüyor, nasıl bir çerçeveye sahiptir; bunlardan bilgi sahibi değiliz, Parlamento bilgi sahibi değildir.

O nedenle, uygun görürseniz görüşmelere ara verelim. Sayın Bakan, düşünülen değişiklikler konusunda grup başkan vekillerini bilgilendirsin. Biz de muhalefet partileri olarak stratejimizi, çalışmamızı buna göre düzenleyelim efendim.