Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, Sayın Konuşmacı, seçim yaklaşırken bunun siyasi amaçla getirildiği yönünde bir değerlendirme yaptı. Taşeron işçilerle ilgili Meclis araştırma önergesini biz daha önce defalarca getirdik, konuya ilişkin kanun teklifleri verdik, bütün bunların hepsi burada reddedilmiştir.

İkincisi, taşeron işçi uygulaması, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere merkezî yönetimin hemen hemen bütün kurumlarında uygulanmaktadır. 1 milyona yakın taşeron işçi vardır. Bunların sorunları olduğunu arkadaşımız konuşmak yerine, muhalefette eksiklik aramak gibi yanlış bir konuşma tarzı ifade etmiştir. Bunu son derece yanlış buluyorum, doğru değildir. Tutanaklara geçiriyorum efendim.