Konu:TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:97
Tarih:04/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, biliyorsunuz, eskiden Yargıtay üyeleri ile Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında mali haklar açısından fazla bariz bir fark yoktu, hemen hemen eşitti maaşları. Fakat şu anda Anayasa Mahkemesi raportörleri bile Yargıtay üyelerinden daha çok maaş alır durumdadır. Dolayısıyla, hem Yargıtay üyeleri hem ilk derece mahkemesinde bulunan hâkim, savcıların son dört, beş yılda ciddi anlamda mali haklarında bir erime oldu. Bu konuda Bakanlığınızın bir çalışması var mı?

Teşekkür ediyorum.