Konu:TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:97
Tarih:04/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, yine, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk, rüşvet soruşturmasını yapan özellikle cumhuriyet savcıları sağa sola sürülüyor. Sürülürken, bu insanların özellikle çocuklarının okul durumu dikkate alınmıyor yani ilgili cumhuriyet savcısının çocuğu o ilde bir Anadolu lisesini ya da özel meslek lisesini kazanmış ve atadığınız yerde o okul yok. Yani bu kadar zulüm, bu kadar nefretin sebebi nedir? Atama yapabilirsiniz, soruşturmanın selameti açısından oradan da alabilirsiniz ama özellikle ilgili şahsı değil ailesini de cezalandıracak bu tutum zulüm değil midir? Bunu hangi anlayışla bağdaştırıyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.