Konu:TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:97
Tarih:04/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, daha önce Adalet Bakanlığında Personel Genel Müdür Yardımcısı olan kardeşiniz, sizin tasarrufunuzla Yüksek Müşavirliğe atandı. Yine, sizin Bakanlığa gelmenizle birlikte Adalet Bakanlığında -Müsteşar dâhil olmak üzere- önemli bürokratlar değişikliğe uğradı. Bu konu, bu tasarruflarınız, görevden alınan bürokratların -sizin tabirinizle- paralel yapıyla ilişkilerinden dolayı mıdır? Kardeşiniz de bu nedenle mi görevden alınmıştır? Siz Bakanlığa geldikten sonra kaç kişinin yeri değişmiştir, görevden alınmıştır?

Teşekkür ediyorum.