Konu:TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:96
Tarih:03/06/2014


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, 25 Aralık soruşturmasıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul Bölge Müdürlüğünde bulunan birçok bürokrat görevden alındı, görev yerleri değiştirildi; bir kısmı hakkında savcılık tarafından soruşturma sürmektedir. Fakat sizin Bakanlığınızın Teftiş Kurulu, bu görevden alınan bürokratlarla ilgili herhangi bir soruşturma yapmakta mıdır? Görevden alınma gerekçeleri, Bakanlığınız tarafından 25 Aralık soruşturmasında ortaya konulan iddialar ciddi görüldüğü için mi bu tasarrufta bulunulmuştur?

Teşekkür ediyorum.