Konu:AK PARTİ GRUBUNUN 454 SIRA SAYILI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİ İÇİN VERDİKLERİ ÖNERGENİN ASIL NEDENİNİN, MADEN İŞ KOLUNDAKİ TAŞERON İŞÇİLİĞİNİN KALDIRILMASINI HEDEFLEYEN KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİNİ ENGELLEMEK OLDUĞUNA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:94
Tarih:28/05/2014


AK PARTİ GRUBUNUN 454 SIRA SAYILI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİ İÇİN VERDİKLERİ ÖNERGENİN ASIL NEDENİNİN, MADEN İŞ KOLUNDAKİ TAŞERON İŞÇİLİĞİNİN KALDIRILMASINI HEDEFLEYEN KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİNİ ENGELLEMEK OLDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Çok göz yaşartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu görüşmelerin devam etmesini istiyor. Zannedersiniz ki, herkes zanneder ki gerçekten görüşmeler devam etsin.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Milletvekilleri özgürdür Başkanım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Oysa, niyetleri, şimdi bir karar yeter sayısı isteyip kendi önergelerini Mecliste çoğunluk olmadığı için reddettirmek ve bu Meclisi böylece bugün kapatmak. Bunun arkasındaki neden de, eğer kapatılmasaydı, devam etseydik, dün gündemin 3'üncü sırasına alınmış olan ve maden iş kolunda taşeron işçiliği sona erdirmeyi hedefleyen, Kocaeli Milletvekillerimiz Sayın Haydar Akar ve Sayın Mehmet Hilal Kaplan'ın teklifinin görüşülmesini engellemek. Devam etseydi bu teklif görüşülecekti. Bu teklife sıra gelmesin diye şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclisi kapatıyor.

Milletimizin dikkatine sunuyorum.