Konu:SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELER VE MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU
Yasama Yılı:4
Birleşim:94
Tarih:28/05/2014


SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELER VE MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, AKP'nin boş sıralarını görüyorsunuz, hiç kimse yok, Hükûmet denilen işte bir tane kişi var, o da önemli değil.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Terapiye gitmişler, terapiye.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Nasıl yok? Buradayız, burada.

Gözleriniz uzağı da görmüyor!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben anlamıyorum, eğer, siz, hakikaten, bu Parlamentoya gelip de çalışmıyorsanız, ayrılın buradan gidin. Zaten siz bu memlekete her türlü kötülüğü getirdiniz.

Şimdi, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabii ki sağlıkta şiddetin araştırılmasıyla ilişkili verilen araştırma önergesi... Arkadaşlarımız ciddi bir araştırma yapmışlar. Deminden beri konuşan arkadaşlarımızı da dinliyoruz. Ama, tabii, sağlıktaki şiddet yalnız sağlıktan değil, ülkenin bütününde şiddet var. Yani, evvela, devletin Başbakanlık makamında oturan Tayyip Erdoğan'ın her konuşması şiddet, herkese karşı şiddet uyguluyor, konuşuyor, ikilik yaratıyor, ötekileştiriyor.

İşte, bu hafta sonu, Okmeydanı'nda vatandaşın birisi cemevine gidiyor ve orada bir yakınının cenazesine katılıyor. Şimdi, tam cemevinin kapısında, dışarıda bu arkadaşa bir tek kurşunla ateş ediliyor ve ölümcül bir yerden, başından vurmak suretiyle öldürülüyor.

Şimdi, arkadaşlar, biliyorsunuz, Gezi olayları sırasında Tayyip Erdoğan birtakım insanlara dedi ki: "Bunlar camiye gitmişler, camiye ayakkabıyla girmişler, orada içki içmişler." Bunların hepsi iftira idi, yalandı, ortaya çıktı. Cemevi de Alevi vatandaşların ibadethanesidir. Yani, şimdi, Alevi vatandaşın ibadethanesine yapılan bir saldırı değil midir bu? Orada bir vatandaşı öldürmek, cemevine ve Alevi inançlı vatandaşlara karşı bir saldırı değil midir? Yani, şimdi Türkiye öyle bir hâle getirildi ki herkeste bir endişe var, herkeste bir "Acaba yarın ne olacak?" gibi büyük bir şey var, hayati tehlikesi var.

Şimdi, bakın, sayın milletvekilleri, Soma'da vicdanı olan, biraz insanlık duygusu taşıyan her kimse, orada, 301 tane işçinin, tamamen patronu kayırmaya yönelik olarak, güvenlik tedbirleri alınmayan bir ortamda, o insanların bile bile katledilmesi karşısında, yani bırakın Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olmayı insanlık duygusu taşıyan her kişi bu olay karşısında büyük bir üzüntü duyar, kahrolur, acı duyar ama acı duymamak için, kahrolmamak için çok insanlık dışı bir statüde olması lazım. Şimdi, Tayyip Erdoğan diyor ki: "Efendim, Alevileri topladılar, Soma'ya getirdiler." Ya, bu nasıl bir mantık arkadaşlar; böyle basit, bu kadar ilkel böyle bir düşünce olabilir mi? Yani, Soma'da 301 tane vatandaşını kaybeden... Onlar da 301 midir, değil midir o da daha ortaya çıkmadı. Çünkü, karanlık bir Hükûmet yani her şey vatandaştan gizleniyor. Bir "782 tane işçi girdi oraya." deniliyor, ondan sonra "350 kişi kurtarıldı." Nereye gitti? Şimdi, niye yani, kim bu Alevi vatandaşları toplamış da Tayyip Erdoğan'ın getirmiş karşısına dikmiş? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani, bir memlekette şiddetin olmaması için devleti yöneten insanların insanlık duygularıyla mücehhez olması lazım. Evvela insan sevgisi taşıması lazım, insana karşı bir kin ve nefret taşımaması lazım, yönetici olan insanların herkesi kucaklayıcı olması lazım. E, sen şimdi çıkıyorsun, diyorsun ki: "Efendim, Alevileri taşıdılar Soma'ya." Efendime söyleyeyim, neymiş: "Soma'ya Tayyip Erdoğan gelecekmiş, ona karşı tepki gösterecekmiş." Arkadaşlar, Orta Çağ karanlığında yetişen bir zihniyetin taşıdığı düşünce bile bu olamaz ya! Böyle bir şey olmaz arkadaşlar! Nedir yani? Bizden önce... Bu AKP'lilerin boş sıralarına konuşalım da bu boş sıraları... Sorun ya... Yani böyle bir düşünce tarzı, olur mu böyle bir şey insanlarda?

Şimdi, efendim, Almanya'ya gidiyor. Almanya'da 60 bin kişi Tayyip Erdoğan'a karşı yani neden dolayı? Bu insanlar durup dururken buna karşı kin, nefret ve kızgınlık duyguları taşımıyorlar ki. Bunun yaptığı uygulamalardan dolayı yapıyorlar. Şimdi, sen Soma'ya gitmişsin, 301 tane vatandaş ölmüş. Ondan sonra gideceksin, vatandaşa tokadı atacaksın. Ondan sonra buradaki o vatandaşlar da "Tabii ya. Tayyip tokat atmış da Tayyip'in eli ağrımış arkadaşlar. Eli ağrıdığı için kendisine acımamız mı lazım?" diyecek ve ona karşı tepki duymayacak. Bunu Türkiye'de göstermiyor ki. Senin özel kalem müdürün, danışmanın gidiyor, arabaya tekme atan bir vatandaşı yakalıyor, tekme atıyor. Bunu dünya televizyonları yayınlıyor. Buna yalnız Almanlar değil ki dünyanın her tarafından tepki gösteriyorlar ve orada, Türkiye Cumhuriyeti devletinde, bu kadar kin, nefret, acı içinde olan insanlara karşı bu kadar insanlık dışı terör uygulayan bir kişiye dünyanın her tarafından tepki gelir. Şimdi, orada -biz de telefonla konuştuk yani birtakım insanlar bize dedi- 60 binin üzerinde, arkadaşlar, bir gösteri yürüyüşü düzenliyorlar. Yani bununla da bağlı değil ama ondan sonra diyor: "Vay efendim, orada Ali'siz Aleviler toplandılar, bize karşı tepki gösterdiler." Ya, sen şimdi Ali'siz mi, Ali'li mi Alevi'yi nereden biliyorsun Tayyip? Sen bir defa, Alevi... Arkadaşlar, bakın, ben, insan olarak... Bakın, hem ben, partimizin insanları, Genel Başkanımız diyoruz ki: "Kardeşim, biz kimsenin ırkına, mezhebine, inancına bakmayız. Bizim için en kutsal varlık insanın kendisidir, bizim temel hedefimiz bu." Ama sen ille ayrım üzerine siyaset yapan bir kişisin. Ya, böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Yani "Ali'siz Aleviler geldi, bana oradan tepki gösterdiler." diyor. Yani, böyle bir şey de yok. Yani, bugüne kadar ben hayatımda gelmiş geçmiş siyaset adamları içinde Tayyip Erdoğan kadar yalanlarına karşı tepki düzenleyen, formül bulan bir adam görmedim.

17 Aralık ve 25 Aralıkta... Arkadaşlar, mahkeme kararları var. Mahkeme kararıyla savcılık bunları dinliyor, 4 tane bakanın oğlunu. Tabii, Reza Zarrab'ı dinliyorlar, Reza Zarrab'la konuşanlar da bu dinlemelere takılıyor ve burada büyük soygun yapıldığı ortaya çıkıyor.

Şimdi, arkadaşlar, bu kadar soygun yapan bir kişi yani kendi oğlu TÜRGEV vakfı... Söylesin bakalım, devletin hangi kurumlarında buna ne kadar bağışta bulunulmuş, Türkiye'nin hangi belediyelerinde devletin arazilerine yüzlerce oda büyüklüğünde yurtlar yapılarak bedava verilmiş? Bir gün bakıyorsunuz, kendi hesabına dışarıdan 100 milyon dolar geliyor. Bize deniliyor ki: "Bu 100 milyon dolar nereden geldi?" "İşte, efendim, Sevda Tepelerine imar planı izni çıkmıyordu, işte Tayyip Bey'in araya girmesiyle Sevda Tepelerine imar çıktı, bu para geldi." Ha, doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edecek kimdir arkadaşlar? Mecliste seçilecek sağlıklı bir Meclis araştırma komisyonudur.

Şimdi, 17 Aralık ve 25 Aralıkta... Mahkeme kayıtları ortada. Mahkemenin verdiği karara istinaden polisler Reza Zarrab'ı dinliyorlar, Reza Zarrab'a bağlı olarak bu 4 bakanı dinliyorlar ve bunların aldıkları rüşvetleri tespit ediyorlar.

Şimdi, Tayyip Erdoğan diyor ki: "Bana darbe yapıldı." Peki, Tayyip Erdoğan, sana darbe yapıldıysa o zaman bu bakanlar niye istifa etti kardeşim, madem darbe yapıldıysa bu bakanlar niye istifa etti? Peki, sana darbe yapıldıysa bu bakanlar hakkında senin grubuna "Bunlar yolsuzluk yaptı, Türk Ceza Kanunu'na göre görevleri suistimal ettiler, yolsuzluk yaptılar." diye sen soruşturma önergesini verdirtmedin mi? Yahu, arkadaşlar, vallahi, "Kargalar güler." demeyeyim. de kargalara da hakaret etmeyeyim çünkü bu kargalardan da aşağılık bir düşünce tarzının ortaya konulan bir manzarasıdır. Ya böyle bir şey olur mu yani sen kendi bakanlarını istifa ettireceksin, ondan sonra onlar "Suistimal yaptı." diye onlar hakkında soruşturma önergesini vereceksin, sonra çıkıp diyeceksin ki: "Ya, yok bana darbe yaptılar." Yahu arkadaşlar, böyle bir ilkel düşünce Türkiye'yi nasıl yönetir? Böyle ilkel kafa nasıl bu Türkiye'yi yönetir ya? Ya bu millete yazık değil mi? Ben soruyorum bu millete: Yahu siz, ey vatandaşlar, AKP'liler, Tayyip Erdoğan'a oy verenler yani bu verdiğiniz oy sayesinde bu Tayyip Erdoğan gidiyor, Soma'da yakınını kaybeden vatandaşı tokatlıyor. Sen tasvip ediyor musun bunu? Vatandaşa tekme atıyor ya. Bu yolsuzlukları tasvip ediyor musun?

Neyse zamanımız da kalmadı.

Yani arkadaşlar içimiz kan ağlıyor, kendimizi zor tutuyoruz ama maalesef işte şiddet buralarda uygulanıyor. (CHP sıralarından alkışlar)