Konu:Sarp Sınır Kapısı'nda Yaşanan Sorunlara Ve Batum Havaalanı'ndan Ankara Seferlerinin Başlatılması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:94
Tarih:28/05/2014


SARP SINIR KAPISI'NDA YAŞANAN SORUNLARA VE BATUM HAVAALANI'NDAN ANKARA SEFERLERİNİN BAŞLATILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki önemli bir sınır kapısı niteliğinde olan ve Türkiye'nin en önemli kara sınır kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı aşırı yoğunluktan dolayı birtakım sorunlar yaşamaktadır. Bilindiği üzere, nüfus cüzdanıyla geçişin olduğu tek kapı özelliğini taşımaktadır.

Bu kapının yanında geçen yıl kabul etmiş olduğumuz milletlerarası anlaşmayla Muratlı Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik çalışmalar ne yazık ki bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Bu konuda yapmış olduğumuz Dışişleri Bakanlığı nezdindeki girişimlerde ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Bu nedenle bu kapıdaki, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğun bir anlamda ortadan kaldırılmasında ve geçişlerdeki rahatlığı yeniden ortaya koyacak Muratlı Sınır Kapısı'nın da açılmasında zaruret ortaya çıkmıştır.

Bunun yanında, ortak kullanmış olduğumuz Batum Havaalanı, birçok uyarılarımıza rağmen, İstanbul seferleri olmasına rağmen Ankara seferleri Batum Havaalanı'na Türk Hava Yolları tarafından konulmamıştır. Ankara seferlerinin olmaması nedeniyle orada yaşayan yurttaşlarımız ve Gürcü vatandaşlar büyük sorunlar yaşamaktadır. Ulaştırma Bakanlığının ve ilgili kurumların bu konuda duyarlı olmasını, Batum Havaalanı'na Ankara seferlerinin bir an önce başlatılması için gerekli emir ve talimatlarının verilmesini rica ediyorum.