Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:93
Tarih:27/05/2014


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, aslında ben bu tartışmayı son derece yadırgıyorum. 13 Mayısta Soma'da büyük bir facia meydana geldi...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Usulü tartışıyoruz, usulü.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...301 vatandaşımız hayatını kaybetti.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Sayın Başkan, usulü tartışıyoruz, keyfî verilen kararı tartışıyoruz, içeriği tartışmıyoruz şu anda.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 20 Mayısta Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz buraya Sayın Haydar Akar'ın kanun teklifini getirdik, maden iş kolunda taşeronluğa son verelim dedik.

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) - Konu bu değil ki şu anda, sayı...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Oy birliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bunu kabul etti, bütün milletvekilleri kabul etti, tarihî bir gün olarak bundan mutlu olduk. Ondan bir hafta sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak diyoruz ki: "Bu teklifi son sıradan alalım gündemin 3'üncü sırasına getirelim, bir an önce görüşelim." ve siz buna itiraz ediyorsunuz. Bu kabul edildi, "Hayır, bu görüşülemez." diyorsunuz.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Kabul edilmedi, kabul edilemedi, kusura bakmayın.

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) - Şu anda onu tartışmıyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani, bu bir samimiyet testi oldu, biz sizin bu konuda samimi olmadığınızı anladık.

MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) - Samimiyet polisi mi oldun? Samimiyet polisi misin?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İstiyorsunuz ki biz bunu oyalayalım, gerilerde kalsın, tarihin karanlıklarına gömelim, Soma aynı şekilde devam etsin. Evet, niyetiniz buydu.

İkinci olarak söyleyeceğim şudur: Sayın Başkan burada salonu gördü, ben de burada salonu izliyorum.

MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) - Biz de gördük.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Kâtip üyeler de gördü.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Grubumuza baktım, muhalefete baktım, Milliyetçi Hareket Partisine baktım, Halkların Demokratik Partisine baktım, sayınız yoktu burada.

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Sizin göreviniz değil, kâtip üyelerin görevi.

MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) - Siz Grup Başkan Vekilisiniz, kâtip üye değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin derdiniz muhalefetin çok olması değil, sizin az olmanız ve mahcup oldunuz Genel Başkanınıza karşı, nasıl hesap vereceğinizi düşünüyorsunuz. Bence böyle bir hesap verme endişesine kapılmayın, göğsünüzü gere gere deyin ki: "Soma'yla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi kabul edildi. Tutumumuzu değiştirelim, hemen yarın bunu görüşmeye başlayalım."

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yok canım!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Var mısınız, yarın görüşmeye başlayalım?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kılıçdaroğlu öyle bir talimat mı verdi sana?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Popülizm mi var, popülizm mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)