Konu:CHP GRUP ÖNERİSİNİN OYLANMASINDA YANLIŞLIK YAPILIP YAPILMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:93
Tarih:27/05/2014


CHP GRUP ÖNERİSİNİN OYLANMASINDA YANLIŞLIK YAPILIP YAPILMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında konunun İç Tüzük'ün 13'üncü maddesiyle ilgisi yok. Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilen ve müzakere sonucu alınan bir kararın oylamasıyla ilgilidir. Biz burada grup olarak bulunuyorduk, sizin grupta çoğunluk yoktu.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Nereden biliyorsunuz ya?

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Nereden biliyorsun?

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Saydın mı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, neyse, filmleri koyalım buraya. Çoğunluk yoktu, sayıldı. Ondan sonra Sayın Başkan... (AK PARTİ sıralarından "Sen misin kâtip üye!" sesi, gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Burada mıydın sen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir konuşmayın be, bir konuşmayın ya. Cehaletinizi ortaya koymayın, size doğruları söylüyoruz, öğrenin bunu ya.

Şimdi, İç Tüzük'ün 141'inci maddesine göre işaretle yapılan oylamalarda tabii ki "Divan kâtibiyle Başkan beraber sayar." diyor. Şimdi, Başkan da saydı.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Neyi saydı, neyi?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bir dakika be! Şimdiye kadar öyle mi yapıyorsunuz?

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Beraber sayar... Oku bakalım, "Kâtip üyeler sayar." diyor.

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen sessiz dinleyiniz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bugüne kadar bu Mecliste Sadık o kadar keyfî yönetiyor, Ayşe Nur o kadar keyfî yönetiyor. Niye size şey etmiyor? Niye burada nazara almıyorsunuz? Ya, bir durun da size söyleyelim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sayın Başkan görevini suistimal etmiştir.

KAMER GENÇ (Devamla) - 141'inci maddeye göre Başkan dedi ki: "Kabul edilmiştir." Şimdi, siz o sırada içinizden 5 milletvekili ayağa kalkıp diyebilirdiniz ki: "Efendim, oylama yanlış yapılmıştır." (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Kalktık.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Ayaktaydık, kalktık, sen yoktun burada.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, kalkmadınız efendim.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Buradaydık be!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, tutanakları getirtip bakalım. 5 kişi çıkıp da itiraz etmediğinize göre oylama sonucu kesinleşmiştir, tekrarlamaya da gerek yok.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Üyeler kalktı Kamer Bey, sen yoktun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, yıllarca burada çalıştık. Şimdi, siz, tabii, çoğunluğunuzla hukuk tanımıyorsunuz, Anayasa tanımıyorsunuz, kanun tanımıyorsunuz, İç Tüzük tanımıyorsunuz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Darbecilik yapıyorsunuz ya, ne hukuku!

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada çoğunluğunuz yoktu, daha doğrusu muhalefet çoğunluktaydı. Saydı, Başkan dedi ki: "Kabul edilmiştir." Yani niye bu kadar sizi rahatsız ediyor. Zaten Hükûmet ve komisyon sıraya oturmadıktan sonra kanun çıkarmayacaksınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, Soma'ya üzülmüyorlar mı Kamer Abi, sorsana.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bu kadar bu işi büyütmenin de bir anlamı yok. Hâlâ siz bu kadardır Meclistesiniz, bu Meclisin çalışma usulünü öğrenmediniz. Yazık ya, şu Mustafa gibi hiç aklı ermeyen birisini getirip buraya grup başkan vekili seçerseniz...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, Kamer Ağabey, Soma'ya üzülmüyorlar mı bunlar ya, vicdanları sızlamıyor mu?

KAMER GENÇ (Devamla) - ...ondan sonra gelir böyle şey olur. Yani şimdi burada Başkan çıktı "Kabul edilmiştir." dedi, 5 milletvekili çıkıp da ayağa kalksalardı, "Efendim, itiraz ediyoruz oylama sonucuna." deselerdi... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Kalktık biz, burada itiraz ettik be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, tutanaklar burada kardeşim, böyle bir itiraz da yapılmadığı için bana göre oylama kesinleşmiştir.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Burada itiraz ettik, sen görmedin mi? Dinlemedi bile!

KAMER GENÇ (Devamla) - Başkanın da oylamayı tekrarlamasına gerek yok. Zaten komisyon ve Hükûmet oturmayacağına göre çıkarmayacaksınız.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)