Konu:(2/1210) ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINI ADALET VE KALKINMA PARTİSİNİN DE KABUL ETTİĞİNE VE TEKLİFİN HİÇBİR GÖRÜŞME YAPMADAN YASALAŞTIRILMASINI ÖNERDİKLERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:93
Tarih:27/05/2014


(2/1210) ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINI ADALET VE KALKINMA PARTİSİNİN DE KABUL ETTİĞİNE VE TEKLİFİN HİÇBİR GÖRÜŞME YAPMADAN YASALAŞTIRILMASINI ÖNERDİKLERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hatırlanacaktır, Soma maden kazasında, daha doğrusu maden cinayeti olarak isimlendirdiğimiz o olayda 301 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden sonra maden iş kolunda taşeron sistemine son verilmesine ilişkin Sayın Haydar Akar ve Sayın Mehmet Hilal Kaplan'ın kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna getirdik ve bu teklifin görüşülmesi, gündeme alınması 4 siyasi parti grubunun ve bağımsız milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Bugünkü önerimizin konusu o gün kabul edilen bu işlem uyarınca, o günkü mutabakat uyarınca bu teklifin gündemin 3'üncü sırasına getirilerek, yarım kalan işlerden sonraki ilk sıraya alınarak bir an önce görüşülmesinin ve yasalaşmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla bugün Danışma Kuruluna önerimizi getirdik, ancak Danışma Kurulu toplanamadı. Burada gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi uygun görürse, bunu destekliyorsa hiç görüşme yapmaksızın bu teklifi hemen yasalaştırabiliriz. Hiç zaman kaybetmeyelim, bu kadar önemli bir konuyu o günkü mutabakatın bir devamı olarak bugün hemen yasalaştıralım, hiçbir görüşmeyi yapmayalım. Ben bu öneriyi yapıyorum.