Konu:Bosna-hersek'teki Sel Felaketi Nedeniyle Türkiye'nin Daha Fazla Yardım Yapmasını Dilediğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:93
Tarih:27/05/2014


BOSNA-HERSEK'TEKİ SEL FELAKETİ NEDENİYLE TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA YARDIM YAPMASINI DİLEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Avrupa'nın ortasında aşırı yağışlar nedeniyle taşan nehirler sebebiyle 1 milyon insan Bosna-Hersek'te mağdur olmuştur. 50'nin üzerinde can kaybı vardır. Bizim kültürel, tarihî bağlarla aynı inanca sahip olduğumuz bu insanların mağduriyetleri karşısında Avrupa Birliği, Sırbistan'a aday ülke olduğu için yardım etmekte, Saraybosna'ya, Bosna-Hersek'e yardım etmemektedir.

Avrupa Birliğinin bu çifte standartlı tavrını kınıyorum. Türkiye'nin Bosna-Hersek'e bir an önce daha fazla yardım yapmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.