Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN, SATAŞMA NEDENİYLE AÇIKLAMASI ÜZERİNE KONUŞMASI
Yasama Yılı:4
Birleşim:90
Tarih:20/05/2014


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN, SATAŞMA NEDENİYLE AÇIKLAMASI ÜZERİNE KONUŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, tekrar şunu söylemek istiyorum: Önergenin son cümlesini okumuyor. Bizim Manisa milletvekillerimizin verdiği önerge -son paragrafında- "Soma'daki tüm madenlerde yaşanan kazaların ve ölümlerin nedenlerinin araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amaçlı bir önergedir. Böyle olduğu hâlde hilafıhakikat bir beyanda bulunarak bu suçun üzerini örtmek mümkün değildir. Ayrıca kendileri şunu söylüyor: "29 Nisan tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi bu öneriyi Meclis Danışma Kuruluna getirdiğinde bizim haberimiz olmadı, hazırlığımızı yapamadık." gibi kimsenin inanması mümkün olmayan bir şeyi söylüyor. Öyle anlaşılıyor ki 301 vatandaşımızın ölümünden sonra AKP hazırlığını yapmış, buraya gelmiş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yazıklar olsun! Çok yazık!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani 301 vatandaşımızın ölmesi mi gerekiyordu böyle bir araştırma komisyonunu kurmak için? Hiç yakışmıyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Çok yazık! Çok yazık!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Asıl siz önergelerinize bakın, orada Hükûmeti temize çıkarmak için bir üslup kullanmışsınız, "Her şey tamamdı." diyorsunuz. "2014 Mart ayında denetim yapılmış, her şey tertemiz, güzel, üstelik bu maden ocağı en son teknolojiyi kullanıyor."

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İddia ediliyor diyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani "Allah, Allah, ona rağmen bu kaza nasıl oldu?" gibi bir üslup. Yakıştıramıyorum. İki önerge birleşiyor, bizimkiyle sizinkisi ama ikisi aynı şey değil. Sizinkisi Hükûmeti temize çıkarmak amaçlı. Biz gerçekten sorumlu kimse onu açığa çıkarma amaçlı önerge verdik.

Teşekkür ediyorum.