Konu:Sözlü Soru Önergeleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:88
Tarih:13/05/2014


SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, sorumuza doğru dürüst cevap verilmiyor. Gümrük kapıları TOBB'a verilmiş: Hangi usulle verildiğini soruyorum, söylemiyor, buraya TOBB ne kadar yatırım yapmış, söylemiyor; ne kadar hasılat elde edilmiş, söylemiyor. Buradan elde edilen rantlar çok fahiş ve AKP'nin bazı masraflarına harcanıyor, icabında Tayyip Erdoğan'ın bazı masrafları karşılanıyor. Çıkın, bize doğru dürüst biraz cevap verin ya! Size hep soruyoruz, biraz sizin de yüzünüzdeki o perde yırtılsın be kardeşim! Yolsuzluklarınızı burada hep örtmeyin ya! Burada soru soruyoruz, sorumuza cevap verin! Ondan sonra, çıkıyorsun, ağzından çıkanı kulağın duymuyor, bize cevap vermiyorsun ya! Benim sana sorduğum soruya cevap ver.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Böyle bir hitap olur mu ya!

KAMER GENÇ (Tunceli) - TOBB niye gümrük kapılarını aldı? Orada kaç lira hasılat elde ediyor? Bunun onlara verilmesi yasalara uygun mudur? Hangi yasaya göre sen gümrük kapılarını getirip TOBB'a veriyorsun da orada istediğiniz gibi birtakım hasılat elde ediliyor, kayıt dışı yapılıyor? Bunları gazeteler yazıp söylüyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)