Konu:10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na Ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı Kutladıklarına İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:88
Tarih:13/05/2014


10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI'NA VE 12-18 MAYIS HEMŞİRELİK HAFTASI'NI KUTLADIKLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de, 76 milyonluk nüfusumuzun yüzde 12,3'ü engellidir yani bu, yaklaşık 9,4 milyonluk bir nüfusu ifade etmektedir. Bu kadar büyük bir kitlenin ihtiyaçları, talepleri karşısında yapılanlar hâlen son derece yetersizdir.

Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları diğer vatandaşlarımızın, diğer toplum kesimlerinin ihtiyaçlarından farklı değildir eğitim gibi, sağlık gibi, toplumsal hayata, sosyal hayata katılma gibi, bakım gibi, rehabilitasyon gibi ancak bu vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşmada güçlükleri vardır, bu hizmetlere ulaşma açısından dezavantajlı gruptur; devlete düşen görev, bu dezavantajı ortadan kaldırmaktır.

Şüphesiz, yapılan düzenlemeler var, çıkarılan yasalar var ancak bu yasalarda sürekli olarak süre uzatımına gidilmesi, engellilerimizin devlete olan güvenini sarsmaktadır. Bu süre uzatımlarına son vermek ve fiziki altyapıyı, çevreyi engelli vatandaşlarımıza uygun hâle getirmek şarttır.

Yine, engelliler açısından devlete düşen temel görev istihdamdır. Devletin hâlen 80 bin ilave engelli istihdam zorunluluğu varken bu zorunluluk yerine getirilmemiştir. Özel sektörden engellilerin istihdamı istenirken, devletin bu görevi yerine getirmemesi son derece yanlıştır. Hükûmeti, sayın bakanları ben bu konuda göreve çağırıyorum.

Ayrıca, içinde bulunduğumuz hafta Hemşireler Haftası'dır. Sağlık sektörünün bu cefakâr çalışanlarını kutluyorum, onların ihtiyaçlarının, özlük haklarının iyileştirilmesi yolunda Hükûmete düzenlemeler yapma çağrısında bulunuyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.