Konu:ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:86
Tarih:07/05/2014


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 ve 59'uncu maddeleri yasaklamaya ilişkindir. Ezberden söylüyorum. Diyor ki: "Bu kanun kapsamına giren ihalelerden hakkında soruşturma yapılıp dava açılmasına karar verilenler ihaleye katılmaktan yasaklanır." Değil mi? Bunu söylüyor.

Şimdi sorun o bakana. İsim vermek zorundayım, özür diliyorum. Nihat Özdemir, Cemil Kazancı, Fernas Şirketinin sahibi yargılanıyor muydu senin bakanlığında ihaleye fesat karıştırdığı için ve rüşvet verdiği için? Yargılanıyordu. Peki, bu adamlar -madem yasaklama kararı var da- üçüncü havalimanı gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli ihalesine nasıl katıldı ya? Nihat Özdemir nasıl pey verdi? Nasıl pey verdi, gel bunu açıkla.

ENGİN ALTAY (Sinop) - Havuza para verdi.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Buraya geliyorsun, yazıktır bu milletvekillerine ya! Yazıktır, kendi grubunu aldatıyorsun. Var mı dava bunlar hakkında? Fernas Şirketi, koç gibi gidip davalara giriyor mu? Bunlar yargılanıyor mu, yargılanmıyor mu?

Gülümseyerek bir şey yapamazsın. Çok haksızsın, çok haksızsın...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Yazık, yazık!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ...ve gerçekten şu Parlamentoya yazıktır ya, doğruları söyle.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Bak, CHP'nin milletvekillerini aldatma.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Haksız mıyım? Nihat Özdemir yargılanıyor mu? Doğruyu söyle, Nihat Özdemir...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - AK PARTİ'lileri zaten aldatamazsın, CHP'li milletvekillerini aldatma.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bak, sen soruya cevap ver. Nihat Özdemir yargılanıyor mu? Peki, yargılanan bir adamın yasaklanması gerektiği... Kanunu açın ya, İnternet'e girin cep telefonundan, 58, 59... Yasaklanması gereken bir adam -üçüncü havalimanının görüntüsüne girip de bakın- pey veriyor, kaldırıyor, fiilen ihaleye katılıyor. Daha nasıl anlatayım derdimi arkadaşlar ya?

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Yargılanmak başka, yasaklanma başka.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ama, bu adam gelip de burada olan bir şeyi gülümseyerek olmadı gibi anlatırsa ne yapabilirim ki ben, ben ne yapabilirim?

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)