Konu:ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ'IN 423 SIRA SAYILI KANUN TASARISI ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:86
Tarih:07/05/2014


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ'IN 423 SIRA SAYILI KANUN TASARISI ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Şunun bilinmesini istiyorum ki değerli arkadaşlar, çok ağır sözler söyleyebilirim ama bu gazi Meclisin kürsüsüne bunu yakıştıramıyorum. Ben bu Bakana, burada Sayıştay raporlarında olan bilgileri sordum. Gelip bir kısmını verip bu bilginin, bir kısmını vermeyerek sizi aldatması her şeyden önce size ayıptır. "Al ya da öde"de milyarlarca dolar ödendi mi? "Ödendi ama geri alınacak." diyor. Kardeşim, bu yoksul halkın parasını götürüp peşin olarak Rusya'ya, İran'a, Azerbaycan'a verdin mi vermedin mi? Verdin. Çalık Şirketiyle alakalı soru sordum. Cevap verdi mi? Vermedi. Başbakanın damadı nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyor mu yargılanmıyor mu ya Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında? Bu kadar basit sorular...

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sen söyle! Sen söyle ya!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu kadar basit sorular...

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sen söyle, yargılanıyor mu?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bilgiler onda.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Söyle, söyle; yargılanıyor mu?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yargılanıyor bildiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla yargılanıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Söyle, söyle...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bir dakika...

Şimdi, ne diyor? Bir gensorudan konuşuyor. Gensoru konusu şu...

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Yargılanıyor mu söyle bakayım!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bütün Türk halkı, bütün halkımız izliyor. Gensoru konusu şu: İhaleye fesat karıştırmış şirketler, ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan şirketler, Kamu İhale Kanunu'nda açık hükümler varken, ortakları ortadayken ihaleye fesat karıştırdığı Bakanlıkta yeni ihaleler almıştır; gensoru konusu budur. Kamu İhale Kanunu'na aykırı olarak, götürüp bu şirketlere yeni ihaleler verilmesinden bahsediyor.

Diyor ki: "Mahkemeye git." Gideceğiz, gideceğiz, biz bunu... Hiç merak etme gideceğiz, cebimizden avukatlara parasını vererek gideceğiz bu halkın malını savunmak için.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Ne zaman?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ya, kardeşim, ya böyle bir soru var mı, "Ne zaman?" En kısa zamanda.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Niye gitmiyorsun ya?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Böyle bir iddianameyi nasıl hazırlayacağımızı bekliyorsun, senin gibi arkamda devlet mi var?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Niye? Koskoca partin var arkanda ya!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Burada kendi kaynaklarımla mücadele ediyorum, yetimin hakkı için mücadele ediyorum ve son derece, bu kadar şeyde nazik konuşurken şu Bakanın üslubu üslup mudur ya? Gelip bu sorulara cevap vereceksin kardeşim, başka yolun yok! (CHP sıralarından alkışlar)