Konu:17 VE 25 ARALIK SORUŞTURMALARIYLA İLGİLİ TAKİPSİZLİK KARARI VEREN SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI VE TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:86
Tarih:07/05/2014


17 VE 25 ARALIK SORUŞTURMALARIYLA İLGİLİ TAKİPSİZLİK KARARI VEREN SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI VE TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, 17-25 Aralığa darbe demek için birilerinin insanlık vasıflarının olmaması lazım. Bu bir hırsızlık, yolsuzluk ve talanın, bu Hükûmetin açığa çıkarılmasıdır. Bunun hakkında takipsizlik kararı veren savcı da özel olarak bu iktidarın bulduğu kişidir. Bu savcı o kadar keyfî bir karar vermiş ki hâkimin hukuka uygun olarak verdiği dinleme kararını yok saymış. Diyor ki savcı: "Ben bu hâkimin telefon dinlemeleri yolunda verdiği kararı tanımıyorum. Dolayısıyla, bu usulüne uygun olarak dinlenilen kişiler değildir. Hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerdir. Bunlara itibar etmiyorum ve bundan dolayı takipsizlik kararı veriyorum." Eğer bu memlekette adalet varsa, hak varsa bu savcının derhâl hakkında soruşturma açılması ve bu takipsizlik kararının da kaldırılması lazım çünkü...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)