Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK'ÜN (9/5) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:84
Tarih:05/05/2014


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK'ÜN (9/5) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce bu kürsüde konuşan konuşmacı her seferinde Cumhuriyet Halk Partisi karşıtlığıyla değil, Cumhuriyet Halk Partisi eleştirisiyle değil, Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığıyla burada konuşuyor. Bir kez daha böyle düşmanca konuşan bir kişiyi burada gördük. Benim için şaşırtıcı değil. Bu üslubu, bu kişiyi tanıyorum, gayet iyi tanıyorum.

Şimdi, lafının neresini düzelteyim? II. Mahmud'u övdü. Oysa bundan birkaç ay önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup konuşmasında "İki yüz yıldır insanımıza dayatılan bir yaşam biçimi var." dedi. Yani, iki yüz yıl önceye gittiğiniz zaman 1808 tarihli II. Mahmud'un padişah olma yılına denk geliriz ve 1808 tarihinde de Türkiye'nin anayasacılık tarihindeki ilk belge olan Senedi İttifak imzalanmıştır. Yani, Türkiye'nin, cumhuriyetin modernleşme projesinin temeli, başlangıcı 1808 tarihli Senedi İttifak'tır. Başbakan bunu reddederken, bunu kınarken, yenilikçi padişahlara bile tahammülü olmadığını gösterirken, o yenilikçi padişahın Yeniçeri Ocağını kaldırmasına bile tahammülü olmadığını söylerken buradaki konuşmacı farklı bir şey söylüyor. Ben sizin Genel Başkanınızın söylediğine inanırım. Siz II. Mahmud'a da karşısınız, bütün yenilikçi padişahlara karşısınız. Cumhuriyet devrimlerini içinize sindiremediğiniz gibi yenilikçi padişahları da içinize sindiremiyorsunuz.

Sadede gelelim, ne demişti bu konuşmacı: "17 Aralık günah işleme özgürlüğüne bir darbedir." Haydi, günah işleme özgürlüğü... Yani, nedir günah? Hırsızlık günahtır, yolsuzluk günahtır, Allah'ı inkâr etmek günahtır. Bu günahları işleme özgürlüğü vardır müminlerin, 17 Aralık da buna darbe vurmuştur! Bu kadar zavallı bir insan, çıkmış burada Cumhuriyet Halk Partisini eleştiriyor, tek kelimeyle zavallı.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)