Konu:MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:84
Tarih:05/05/2014


MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Evet, bir yerde kesilmesi lazım.

Ya, arkadaşlar Allah aşkına, şimdi, bakın, bu sadece bir destede, bir postada Bakanın oğlunun evine giden para, İstanbul'dan çıkışından itibaren takip edilen...

MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Mersin) - Nereden biliyorsun onu, orada mıydın sen?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Dosyada var, dosyada.

MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Mersin) - Senin evine mi gidiyor, senin evine?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hani dosyaya ulaşamamıştınız.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Baz istasyonu aynı noktadan sinyal veriyor, konuşmalar yapılıyor. Ya, Allah aşkına gidin yargılanın, hesabını verin. Mahkeme kararıyla, teknik takip kararıyla yapılan işler bunlar.

MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Mersin) - O senin evine mi gidiyor?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Saat, saat, meşhur saat, yine göstereyim, meşhur saat. Efendim, gelsin göstereyim. Bunda eğer şeysen, kendin aldıysan tak koluna kardeşim, övüne övüne taşı. Niye gizli saklı yapıyorsun?

MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Mersin) - Gel saati göstereyim sana.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bakın, böyle bir şey olmaz, böyle bağırarak çağırarak olmaz. Gideceksin, hesap vereceksin, yargıya hesap vereceksin, savunmayı orada yapacaksın. Dolayısıyla, komisyon kurulacak, komisyonda ifade vereceksin.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Kuruldu ya komisyon.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Komisyon kuruldu, komisyon. Komisyonu kurduk, sen farkında değilsin herhâlde. Sen dünyada yaşamıyorsun herhâlde.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bağırıp çağırmasın, sakin olsun. Dolayısıyla, nedir bu suçluluk telaşı yani? Komisyon kuruldu, gidecek oraya, ondan sonra da inşallah Yüce Divana gidecek, orada savunmada bulunacak. Beraat etsin gelsin, "Alnım açık, başım dik." Böyle bir şey olur mu? Böyle bir mantık olur mu? (AK PARTİ sıralarından "Niye mahkûm ediyorsun?" sesi)

Değerli arkadaşlar, mahkûm etmiyoruz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Mahkûm ediyorsun.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - İddialar var ve bu iddialar yüzünden, diyor ki: "Soruşturmanın selameti açısından istifa ettim." Çok güzel. O zaman niye... De ki, kardeşim... Bak, Erdoğan Bayraktar ne güzel "Susuyorum kardeşim, ne yaparsanız yapın, ben millî iradeye saygılıyım. Meclis aynı zamanda bakanları denetleyen bir organdır. Dolayısıyla gereğini yapın."

Şimdi, burada çıkacaksın, bağıracaksın, yok namustan, şereften, edepten bahsedeceksin. Yani benim edebim elvermiyor bazı şeyleri söylemeye, daha fazla sürdürmeye.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)