Konu:31 Mayıs 2010 Tarihinde Öğretmen Metin Lokumcu'nun Katledildiğine, Olayın Sorumlularıyla İlgili Yargılamanın Durma Noktasına Geldiğine Ve Yakın Bir Zamanda Da Çayan Birben'in Biber Gazından Hayatını Kaybettiğine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


31 MAYIS 2010 TARİHİNDE ÖĞRETMEN METİN LOKUMCU'NUN KATLEDİLDİĞİNE, OLAYIN SORUMLULARIYLA İLGİLİ YARGILAMANIN DURMA NOKTASINA GELDİĞİNE VE YAKIN BİR ZAMANDA DA ÇAYAN BİRBEN'İN BİBER GAZINDAN HAYATINI KAYBETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

31 Mayıs 2010 tarihinde Başbakanın Hopa'yı ziyareti sırasında öğretmenimiz Metin Lokumcu katledilmiştir. Metin Lokumcu'nun katledildiği tarihin üzerinden bir yıllık bir süre geçmiştir. O zaman da yapılan otopside daha çok belli olduğu üzere, biber gazının tetiklemesi sonucunda bir ölüm olayı meydana gelmiştir. Olayın sorumlularıyla ilgili olarak yargılama aşaması ne yazık ki durma aşamasındadır. Olayı protesto edenler yargılanmışlardır. Hopa'da, Ankara'da, Artvin'de yapılan yargılamalar sonucunda herhangi bir şey çıkmamıştır, örgüt bağlantıları tespit edilememiştir, ama bugün Metin Lokumcu aramızda yoktur.

Bu vesileyle, bugün de daha yakın zamanda Yalova'da aynı şekilde biber gazından etkilenen Çayan Birben isimli bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir.

Ben, bu vesileyle -aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen olay sıcaklığını korumaktadır- gerek Lokumcu ailesinin gerek Birben ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, her ikisinin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bayraktutan.