Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:84
Tarih:05/05/2014


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 Aralık 2013 tarihinde İstanbul'daki cumhuriyet savcıları tarafından rüşvet ve yolsuzluk soruşturması başlatılınca Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu savcılık soruşturmasının sonuçlanmasını bekledik. "Mademki bu konuda soruşturma konusu olan 4 bakan vardır, elbette Anayasa gereği 4 bakanla ilgili soruşturma bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal edecektir. Dolayısıyla bu bilgi, belgeler Meclise gelsin, biz de ondan sonra hareket edelim, soruşturma önergemizi ondan sonra verelim." dedik, bekledik. Ta 19 Mart tarihine kadar bu soruşturma önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulmadı. 19 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdık. Meclis olağanüstü toplandı ve daha önce, 1 Mart 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiği hâlde Meclisten, milletvekillerinden gizlenen bu savcılık fezlekesinin Mecliste görüşülmesini istedik, görüştük. Görüşmenin akabinde de... "Görüştük." derken bu bilgi, belgeler milletvekillerine verilmedi ama onun bitiminde de Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Meclis soruşturma önergelerini verdiler. Adalet ve Kalkınma Partisi alelacele, bizden sonra soruşturma önergesini verdi. Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının o günkü giriş kayıtlarına baksınlar, hangi saatte kim vermiş bilelim.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sayın Elitaş'ın açıklamasından sonra.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim, siz o gün telaşa kapıldınız, alelacele verdiniz. "Verdiğiniz bu önerge eksik, yanlış." dedik. Sayın Canikli şöyle savunuyor Genel Kurulda: "Bunlar tamamen İç Tüzük'e uygundur. İç Tüzük'ün iki tane öngördüğü şart vardır. Dolayısıyla, İç Tüzük'e aykırılık yoktur." O günlerde o önergeyi savundu, şimdi diyor ki: "Bu önerge eksikmiş, yanlışmış. Tereddüde meydan vermemek üzere bunu düzelttik."

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Ne yaptığını bilmiyor ki!

OKTAY VURAL (İzmir) - Duman olmuş, duman!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hayır, o önergede rüşvet yoktu, sahte belge düzenlemek yoktu, Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet yoktu. Şimdi onlar girdi bizim önergemizi kopya ederek.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)