Konu:GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİNİN MECLİS TV'DEN YAYINLANMASI İÇİN MECLİS BAŞKANLIĞINA BAŞVURUDA BULUNDUĞUNA ANCAK BUNUN MÜMKÜN OLMAYACAĞIYLA İLGİLİ MECLİS BAŞKANLIĞININ YAZISINI ALDIKLARINA VE GÖRÜŞMELER İNTERNET'TEN DE YAYINLANMADIĞI İÇİN YAYINLANANA KADAR ARA VERİLMESİNİ TALEP ETTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:84
Tarih:05/05/2014


GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİNİN MECLİS TV'DEN YAYINLANMASI İÇİN MECLİS BAŞKANLIĞINA BAŞVURUDA BULUNDUĞUNA ANCAK BUNUN MÜMKÜN OLMAYACAĞIYLA İLGİLİ MECLİS BAŞKANLIĞININ YAZISINI ALDIKLARINA VE GÖRÜŞMELER İNTERNET'TEN DE YAYINLANMADIĞI İÇİN YAYINLANANA KADAR ARA VERİLMESİNİ TALEP ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bugünkü görüşmelerin Meclis Televizyonundan yayınlanması için geçtiğimiz cuma günü Meclis Başkanlığına başvuruda bulundum. Meclis ile -Türkiye Büyük Millet Meclisi ile- TRT arasında yapılan protokole göre yayın olan salı, çarşamba, perşembe günleri dışında herhangi bir özel oturumun, özel nitelikli bir görüşmenin olması hâlinde bunun da yayınlanacağı hükmü vardı. Bu hükmü Sayın Başkana hatırlattık. Ancak, kendileri bu sabah bize vermiş olduğu cevapta bunun mümkün olmadığını ifade etti. Ben saat 13.30'da Sayın Meclis Başkanını aradım, bu yazıyı aldığımızı söyledim. Esasen, sizden farklı bir yazı beklemiyorduk. Bu talebimizi reddedeceğinizi bekliyorduk. Aksi bir sürpriz olurdu, aksi bir tutum takınmanız. Çünkü bu görüşmelerin yayınlanmaması konusunda Meclis Başkanlığının Hükûmetle bir mutabakatı vardı, özellikle milletin gözünden bu görüşmelerin kaçırılması için yayın olmayan bir güne konulmuştur bu görüşmeler ve bu konudaki talebimiz de reddedilmiştir. Ancak, kendisine şunu hatırlattım: "İnternet'te bir sorun var, İnternet'ten de yayınlanmayabilir, böyle bir tehlike görüyorum, lütfen buna müdahale edin." Şu anda aldığım bilgiye göre bu görüşmeler İnternet'ten yayınlanmamaktadır Sayın Başkan. O nedenle, yayınlanana kadar bu görüşmelere ara vermenizi talep ediyorum efendim.