Konu:TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU VE TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:83
Tarih:30/04/2014


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU VE TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan şimdi tasarının 8/C maddesini oylamaya sunacak. Ancak 8/C maddesinde ifade açısından teknik bir sorun olduğu kanaatindeyim; şöyle ki: Madde 8/C'nin ilk fıkrası şöyle başlıyor: "Mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra terekede bulunan tarımsal arazi..." diye başlayıp devam eden bir cümle var burada. Mirasçı kavramı var, miras bırakan kavramı var, bir de miras bırakanın ölmesi kavramı var. Yani ortada bir mirasçı var ise demek ki ölüm gerçekleşmiştir, orada tekrar "Miras bırakanın ölümü" diye bir ifadeyi kullanmak son derece yanlıştır. Bence "Miras bırakanın ölümünden sonra" ibaresinin çıkarılması, amacı çok daha iyi ifade etmek için uygun olacaktır. O zaman cümle şöyle olacak: "Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında" olacaktır. Böyle bir düzeltmeyi öneriyorum.

Teşekkür ederim.