Konu:Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı Ve Teklifi
Yasama Yılı:4
Birleşim:83
Tarih:30/04/2014


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU VE TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Demin sorduğum soruyu yine soruyorum: Şimdi, Diyarbakır Bismil'in Türkmenhacı köyü var, burası Alevi köyü. Bu köyde bir vatandaş ölüyor. 2.600 dönüm arazisi var. Bunun çocukları var. Yandaki bir köyden bazıları gidiyorlar, hâkimlerin, avukatların da desteğiyle diyorlar ki: "Bu adamın vârisi biziz." Sahte vâris tespit ediyorlar kendilerini ve bu arazileri satıyorlar. Bu on senelik bir mesele. Burada hâkimler var, avukatlar var, politikacılar var ve tarım desteklemeden de on senede 10 trilyona yakın para alıyorlar. Şimdi bu vatandaşlar on senedir uğraşıyorlar. Sayın Bakanın da köylüleri bunlar, yakın köylüleri o sahte tapuyu alanlar. Acaba Sayın Bakan bu davaların hızlandırılması konusunda niye herhangi bir gayret sarf etmiyor?

Yine "Getirilen bu toplulaştırmayla acaba bizim bu arazilerimizi alıp da yine başka köylülerle toplulaştırıp da elimizden alacaklar mıdır?" diyorlar.

Gerçekten çok tuhaf bir durum.