Konu:TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU VE TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:83
Tarih:30/04/2014


TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU VE TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, geçen sene, biz, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Türkmenbaşı köyüne gitmiştik. Orada bir vatandaş ölmüş, 2.600 dönüm arazisi var. Başka bir köyün adamları gelmişler -Sayın Bakana da yakın olduğu söylenen kişiler- sahte bir veraset ilamı çıkarmışlar. Sahte bir veraset ilamı çıkardıktan sonra o arazileri başkalarına satmışlar ve dokuz on senedir de orada -Tarım Bakanlığının da bilgisi dahilinde- bu arazi sahipleri 10 trilyon liraya yakın da tarım desteklemeden para çekmişler. Bunu kendisi de biliyor. Şimdi, sonradan o sahte veraset ilamı iptal edilmiş ama tapu iptal davası daha devam ediyor ve buna rağmen, bu kişilere -kendisinin de yakını olduğunu söylüyorlar, doğru mu, yanlış mı bilmiyorum- Tarım Bakanlığı her sene 1 trilyona yakın destekleme fiyatı veriyor. Şimdi, böyle bir sahtekârlık olayı bilindiği hâlde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)