Konu:Chp Genel Başkanının Savcı Tarafından İfade Vermeye Çağırılmasının Anayasa'ya Aykırı Olduğuna Ve Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulunu Bu Savcı Hakkında İşlem Yapmaya Davet Ettiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:83
Tarih:30/04/2014


CHP GENEL BAŞKANININ SAVCI TARAFINDAN İFADE VERMEYE ÇAĞIRILMASININ ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA VE HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNU BU SAVCI HAKKINDA İŞLEM YAPMAYA DAVET ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İstanbul'da görev yapmakta olan bir cumhuriyet savcısı yürütmekte olduğu bir soruşturma nedeniyle Genel Başkanımız İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifade vermek üzere adliyeye davet etmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlığına sahiptir. Yasama dokunulmazlığına sahip olan bir kişinin bir savcı tarafından ifade vermek üzere adliyeye davet edilmesi düşünülemez. Bu, doğrudan doğruya Anayasa'ya aykırı, Anayasa'ya tecavüz eden bir tutumdur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı dün yapmış olduğu bir açıklamayla, bu davetin sehven yapıldığını ifade ederek durumu kurtarmaya çalışmışsa da bu açıklamayla durum kurtarılamayacak kadar vahimdir. Savcının yürütmekte olduğu soruşturma dikkate alındığında Başbakanın yakınlarının bu soruşturmanın konusu olması ve onların şikâyeti üzerine Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade vermek üzere adliyeye davet edildiği düşünüldüğünde, savcının cumhuriyetin, hukukun değil ama birilerinin emrinde olduğunu gösteren bir hareketle karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Bu, doğrudan doğruya demokrasiye, Anayasa'ya yapılmış olan bir saldırıdır. Bu, "sehven" denilerek geçiştirilebilecek bir olay değildir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu Anayasa'yı çiğneyen bu savcı hakkında herhangi bir talebi, şikâyeti beklemeksizin işlem yapmaya davet ediyorum. Cumhuriyet savcıları cumhuriyetin emrinde olmalıdır, başkalarının değil.

Teşekkür ederim.