Konu:Deniz Feneri Davasının Savcılarının Neden Görevden Alındığını Ve Halk Bankası Genel Müdürlüğünde 575 Milyon Dolar Krediyi Batıran Bir Kişinin Neden Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine Atandığını Öğrenmek İstediğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:83
Tarih:30/04/2014


DENİZ FENERİ DAVASININ SAVCILARININ NEDEN GÖREVDEN ALINDIĞINI VE HALK BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 575 MİLYON DOLAR KREDİYİ BATIRAN BİR KİŞİNİN NEDEN ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANDIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

"Deniz Feneri savcılarını niye görevden aldın?" diye 2011 yılında Adalet Bakanına soruyorum, Bekir cevap vermiyor, Ali Babacan'a havale ediyor. Ali Babacan da diyor ki: "Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarının spekülatif değerlendirmelere maruz kalarak yıpratılmamaları, yürütülen soruşturmada olumsuz ve haksız ithamlara maruz kalmamaları, soruşturma üzerine adalet ve yargıya olan güven duygusunun sarsılmaması için bu savcıları görevden aldık." Bundan daha yalan, bundan daha zavallıca bir cevap olur mu? Ayrıca, Tayyip Erdoğan ve ailesine... Deniz Feneri davasında var olan iddiaları örtbas etmek için ve yandaşlarının mal varlıkları üzerine konulan tedbiri ortadan kaldırmak için bu savcıları görevden aldılar.

Yine Ali Babacan'a bir soru soruyorum: Halk Bankası Genel Müdürlüğünden alıp da Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna atadığınız Genel Müdür bir kişiye 575 milyon dolar kredi vermiş ve kredi batmış.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - 575 milyon dolar krediyi batıran bir kişiyi siz hangi hakla alıp getirip de Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna katıyorsunuz? Sizde hiç vicdan denen bir şey yok mu?