Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:82
Tarih:29/04/2014


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Sayın Aydın, sizi ben ciddi bir hukukçu olarak bilirim, gerçeğe aykırı bu açıklamalarınızı yadırgadım.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Gerçeğe aykırı değil, biz talep ettik.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Böyle parti menfaati uğruna insanlar gerçekleri saptırmazlar. Hiç doğru değil.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Gerçeğe aykırı değil. Siz saptırıyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gerçeği ben size açıklayacağım.

Şu da sorulabilir, hep sordunuz: 17 Aralıktan bu yana bu soruşturma önergesini Cumhuriyet Halk Partisi niye vermedi? 55 imzayla niye vermedi?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Evet. Niye vermediniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Her zaman verebilirdi. Hukuken vermek mümkün ama biz, bakanlar hakkında bir soruşturma önergesi talep etmek gibi bir işi ciddi bir iş olarak alırız, savcılık bir çalışma yapıyorsa o çalışmanın, o soruşturmanın sonucunun ortaya çıkmasını bekleriz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Beklemek zorunda değilsiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim, bekle...

Siz, tabii, Meclis Başkanlığıyla birlikte bir ittifak kurduğunuz için -Meclis Başkanıyla- bu suçu gizleme ittifakı, hesap edemediniz bazı şeyleri. Parlamentonun son çalışma günleri... 28 Şubat Cuma günü burada çalışıyoruz. "MİT yasasını da çıkaralım." diye bizimle bir temas yürüttünüz hemen uzlaşmayla. Bu uzlaşmayla çıkmaz, uzlaşmayla çıkacak olan bir yasa değil, dünya kadar problem var burada dedim. Hemen ertesi günü, 1 Mart günü öğlen saatlerinde -saat onda sabah- Meclisi tatile soktunuz. Niye soktunuz biliyor musunuz? Meğer o fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına gelmiş; saklıyorsunuz bunu, gizliyorsunuz Meclis Başkanıyla birlikte; birkaç gün daha Meclis çalışırsa bu duyulur, bu fezlekeler Genel Kurulda konuşulur, bunu istemiyorsunuz. Aman Meclisi tatile sokalım...

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Zaten bütün iddialar, bütün "tape"ler sizde vardı.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Bunu cümle âlem konuştu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hanımefendi, size hiç yakışmıyor laf atmak.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Allah Allah, izin mi alacağız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O kıyafetinizin şıklığı o laf atmanın sakilliğini gizleyemiyor.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Ne alakası var?

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - İzin mi alacağız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ayıp, olmuyor.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Biz her zaman şıklığımızı koruyoruz, siz partililerinize konuşun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın...

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Hamzaçebi, doğruyu söyle, doğruyu!

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - İzin mi alacağız? İzin mi alacağız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sakladınız, gizlediniz; o ortaya çıktı, gizlediğiniz; onun üzerine biz Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık.

Hepinize saygılar sunuyorum.