Konu:İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MUAMMER GÜLER, AVRUPA BİRLİĞİ ESKİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ, EKONOMİ ESKİ BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ESKİ BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR HAKLARINDAKİ (9/7) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN İÇ TÜZÜK'E AYKIRILIĞI TESPİT EDİLEREK GERİ ÇEKİLMESİNDEN SONRA (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN MECLİS BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GENEL KURULA SEVK EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:82
Tarih:29/04/2014


İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MUAMMER GÜLER, AVRUPA BİRLİĞİ ESKİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ, EKONOMİ ESKİ BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ESKİ BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR HAKLARINDAKİ (9/7) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN İÇ TÜZÜK'E AYKIRILIĞI TESPİT EDİLEREK GERİ ÇEKİLMESİNDEN SONRA (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN MECLİS BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GENEL KURULA SEVK EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Mart 2014 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdık. Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi ile bazı bağımsız milletvekillerimizin de desteğiyle o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantının konusu 4 eski bakanla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığından Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal etmiş olan fezlekelerin görüşülmesi, bu fezlekelerde yer alan iddiaların Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmasıydı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu bu görüşmeyi engellemek için Genel Kurulun dışında bekledi, temsilci olarak birkaç milletvekilini içeride bulundurdular, beklediler ki muhalefet partisi 184 kişilik toplantı yeter sayısını bulamazlar, Meclis de kendiliğinden toplanamaz, biz de bunu görüşmeyiz ve bu işten kurtuluruz. Niyet buydu ama burada gerçekten iyi bir sınav veren muhalefet partileri ve bağımsız milletvekilleri toplantıyı gerçekleştirdiler. Onun üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri dışarıdan içeriye girmek zorunda kaldılar. Niyetiniz görüşmek değildi, sadece kaçamadığınız için buraya geldiniz, gelmek zorunda kaldınız.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - İçerideydik, buradaydık.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ve onlar okunmayınca, o gün akşam, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, 4 eski bakanla ilgili dört ayrı Meclis soruşturma önergesi verdiler. Bakanlarla ilgili olarak ileri sürülen suç iddiaları neyse bunları önergeye arkadaşlarımız yazdı ve Meclis Başkanına verdiler. Aynı gün akşam saatlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi de bizi takip ederek, uydurma bir önergeyle Meclis soruşturma talebini Meclis Başkanına verdiler. Önerge uydurma çünkü bir suç iddiası yok. 4 eski bakanla ilgili olarak sadece -hepsini aynı kefeye koymuşlar- "nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanma" şeklinde, böyle, onları da kırmayacak şekilde bir üslupla bir ifade ortaya konulmuş. "Bu incelensin ama bunu incelerken -diyor o önerge- asıl bunları medyaya kim sızdırdı, kim haber konusu yaptı, bunlara da bunun hesabını soralım." cümlelerini buraya yazmışlar.

Önerge İç Tüzük'e uygun değil. Bu suçların görev sırasında işlenip işlenmediği yazılı değil. Fiiller neler, bunlardan hiç söz edilmemiş. Biz, bunu, ertesi hafta Genel Kurulda gündeme getirdik. Sözcüleriniz kürsüye çıktı "Hayır, bu, İç Tüzük'e gayet uygun." dediler. "Açın, bakın Ceza Kanunu'nu, şunu, bunu, İç Tüzük'e gayet uygun." diye bu kürsüde aslanlar gibi onu savundunuz.

Şimdi, İç Tüzük'e uygun olmadığı ortaya çıktı. Ama sadece bir İç Tüzük'e saygı gereği bunu düzeltmiyorsunuz tabii ki. Yani keşke İç Tüzük'e, hukuka saygının gereği bunu buraya getiriyor, düzeltiyor olsanız. O zaman fark edemediğiniz şuydu, siyaseten akıl edemediğiniz konu: Aslında bir yolsuzluğu örtbas etmek istiyorsunuz ama -yani o bakanlarınız bunlara bulaşmış olduğu için- nasıl örtbas edeceğinizi de bilemediğiniz için telaşla bir şey yazmışsınız. Fark ettiniz ki "Buraya rüşvet iddiasını biz yazmadık. Yazmayınca ileride, bu, tekrar soruşturma konusu olur, başımız derde girer, rüşveti de yazalım da bunu öyle kapatalım." Getirme nedeniniz o. Bu yolsuzluğu örtbas etmek için getiriyorsunuz.

Eleştirmek istediğim Meclis Başkanının tutumudur Sayın Güldal Mumcu'nun tutumu değil, Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in tutumudur. Bu önergeyi İç Tüzük'e aykırı olduğu için iade etmesi gerektiği hâlde iade etme cesaretini gösterememiştir, hukuku çiğnemiştir. O gün, o dosyaları, bilgileri Genel Kurulun bilgisine sunmamak suretiyle hukuku çiğnemiştir.

Değerli milletvekilleri, ben, şuna gönülden inanıyorum: Bu Parlamento, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu birisinin emrinde asker olan bir grup değildir. Bu yolsuzluklara hiç kimsenin Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunda "Gönül rahatlığıyla örtbas edelim." diyecek bir cümlesi yoktur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 1 Mart tezkeresinde bu Parlamento, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu iyi bir sınav vermiştir. Burada da iyi bir sınav vereceğine, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu içerisindeki milletvekillerimizin sağduyularının bu soruşturma ve bu önergelerin görüşülme sürecinde galip geleceğine inanmak istiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)