Konu:OTURUMU YÖNETEN BAŞKAN VEKİLİNE HAKARET ETTİĞİNDEN DOLAYI, TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'E, İKİ BİRLEŞİM İÇİN MECLİSTEN GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:78
Tarih:17/04/2014


OTURUMU YÖNETEN BAŞKAN VEKİLİNE HAKARET ETTİĞİNDEN DOLAYI, TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'E, İKİ BİRLEŞİM İÇİN MECLİSTEN GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, ben, ne sizden özür dilerim ne bu gruptan özür dilerim. Sizin verdiğiniz ceza benim için onurdur. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Tamam, o zaman tamam.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Bizim onurumuzu niye iki paralık ediyorsunuz Sayın Başkan?

KAMER GENÇ (Devamla) - Siz kimsiniz bana ceza vereceksiniz ya! Siz benim yaptığım... Yolsuzluklara karşı rahatsızsınız, hesap vereceksiniz. Ben sizden özür dilemem.

BAŞKAN - Meclis idare amirlerini göreve çağırıyorum.

Meclis idare amirleri lütfen göreve...

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne saygılı olduğum için yapacağım. Ben sizden ne özür dileyeceğim ya!