Konu:DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
Yasama Yılı:4
Birleşim:78
Tarih:17/04/2014


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, şimdi getirdiğiniz bu yeni madde ihdasıyla komisyon, raporun kendisine intikalinden itibaren doksan gün içinde çalışmasını tamamlayacak. Ancak, bu çalışmasında yani Genel Kurula sunulacak raporda devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belge bulunamayacak. Ayrıca, komisyonun oturumları gizlidir, komisyona sadece komisyon üyeleri, hükûmet temsilcileri, yasama uzmanları katılacak. Yani, bu kadar... Yani, komisyonda devlet sırrı görüşülecek ancak Genel Kurulun haberi olmayacak. Böyle bir komisyonda hükûmet temsilcileri var yani siyasetçi dışında bürokratlar olacak. Peki, siz hakikaten buradaki kişiler, komisyon üyeleri dâhil, bunlar hakkında da bir güvenlik soruşturması, MİT'ten bir belge, bilgi mi isteyeceksiniz? Bu komisyona üyeler nasıl seçilecek? Burası ayrı bir kuruluş oluyor. Yasama uzmanı bilecek ama ben milletin temsilcisi olarak orada görüşülenleri bilmeyeceğim. Buna nasıl bir formül düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.