Konu:Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/2011) (s. Sayısı: 563)
Yasama Yılı:4
Birleşim:78
Tarih:17/04/2014


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, getirilen bu ek maddeyle bir göz boyama yapılıyor. Şimdi, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı bir rapor hazırlıyor, Başbakanlığa veriyor, Başbakanlık da bunu güvenlik ve istihbarat komisyonuna sunuyor. Şimdi, "Bunun hazırlayacağı rapor da Meclis Başkanlığına sunulur..." Ne yapılacak ondan sonra? Meclis bu raporu müzakere edecek mi, etmeyecek mi?

Ayrıca, buraya da getirilen şeylerle gizlilik ilkesi getiriliyor. Yani acaba, bu Mecliste şimdiye kadar siyasi parti komisyonlarının katıldığı, müzakere ettiği hangi konu gizli kalmış? Böyle bir şey yoktu zaten, eşyanın tabiatına aykırı.

Bir de ayrıca da burada "Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere yer verilmez." diyor. Zaten AKP'nin yaptığı bütün yolsuzluk ve suistimallerin hepsi devlet sırrı diye gizleniyor. İşte, bankalarda kime kredi verildi, gizleniyor, ihale yolsuzlukları gizleniyor, Millî İstihbarat, işte, kamyonlara dolduruyor, MİT bombaları götürüyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)