Konu:Sataşmalar Nedeniyle Verilen Sözlerdeki Sürenin Başkanlıkça Bir Dakika Olarak Değiştirilmesinin Teamüllere Ve İç Tüzük Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:78
Tarih:17/04/2014


SATAŞMALAR NEDENİYLE VERİLEN SÖZLERDEKİ SÜRENİN BAŞKANLIKÇA BİR DAKİKA OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİN TEAMÜLLERE VE İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis başkan vekilleri Genel Kurul oturumlarını İç Tüzük'e uygun olarak yönetmek zorundadır. İç Tüzük'te yazılı olmayan konularda Meclisin teamülleri Başkanlık Divanına ışık tutar. Birçok konuda ihtilaf olduğu zaman Başkanlık Divanı "Meclis, Genel Kurul daha önce bunu böyle uygulamıştı, böyle bir teamül, gelenek yerleşmişti." diyerek o geleneğin ışığında sorunu çözer. Zaman zaman tartışmalar nedeniyle Genel Kurula ara verildiği olur; arka tarafta toplanırız ve yine Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı eski uygulamaları önümüze getirmek suretiyle uygulamanın bu şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eder.

Dolayısıyla, teamüller değişmez diye bir şey yok, teamüller değişir demek elbette mümkündür ancak bu değişikliği dört siyasi parti oturup kararlaştırır, o şekilde karara bağladıktan sonra uygulamaya koyarız. Başkanlık Divanında oturan kişi "Bunu ben değiştirme hakkına sahibim." diyerek değiştiremez.

Kürsüde konuşan milletvekilinin hitabından, konuşmasının içeriğinden mutlu olmayabilirsiniz, onu beğenmeyebilirsiniz, onu eleştirebilirsiniz. Bütün bunlar İç Tüzük çerçevesinde, farklı konuşmacılar tarafından bu kürsüde ifade edilir. Ama, o konuşmayı beğenmemek, o milletvekilinin tutumunu, üslubunu beğenmemek, Meclis Başkan Vekiline, ona daha az söz verme hakkını vermez. Bu, doğrudan demokrasiye müdahale olur Sayın Başkan. Bu konuda ben sizi dikkatli olmaya davet ediyorum. Böyle bir hakkınız yoktur. Lütfen o cümlenizi düzeltin. Eğer düzeltmez iseniz yani bundan sonraki uygulamalarda bu şekilde yine davranmaya devam ederseniz Genel Kurulda bu sürekli sorun olur. Meclis Başkanlık Divanının, Meclis Başkan Vekilinin, İç Tüzük gereği, Anayasa gereği Genel Kuruldaki milletvekillerinden daha yukarıda, daha yüksek bir seviyede oturduğunu biz biliyoruz. Yoksa, bir mimari tasarım hatası nedeniyle sizin yukarıda, yüksekte oturduğunuzu düşünmüyoruz. Lütfen bunu dikkate alın, Genel Kurulu teamüllere ve İç Tüzük'e uygun olarak yönetin.

Teşekkür ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)