Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Danışma Kurulu Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:78
Tarih:17/04/2014


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Mustafa Elitaş, yiğitliğin varsa, namusun varsa, şerefin varsa araştırma önergelerini verelim, kabul edelim.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Doğru konuş!

BAŞKAN - Lütfen, temiz bir dille konuşun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır efendim, bir şey söylüyorum, bana iftira atıyor.

BAŞKAN - Yani, şimdi size söz veriyorum...

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen konuşma! Bir defa sen konuşma!

BAŞKAN - Sizi ilgilendirmiyor...

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, soruşturma komisyonu...

BAŞKAN - Bana bir kere "siz" diye hitap edin!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir araştırma önergesini verelim. Bu araştırma önergesinde, kim yalan söylüyor, kim iftira atıyor ortaya çıksın arkadaşlar. Yani, işte benim de dediğim bu.

Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, oğlunun vakfına kimler bağışta bulunmuş, ne kadar bağışta bulunmuş, 100 milyon dolar nereden gelmiş, nasıl bu hesapları görmüş? Tayyip Erdoğan'ın kızının vakfına kimler ne bağışta bulunmuş? Türkiye'nin neresinde Tayyip Erdoğan'ın çocukları büyük bağış almışlar? Hangi belediyeler bunlara bağış yapmışlarsa buyurun araştıralım. İhalelerdeki yolsuzlukları, İstanbul Belediyesinin yaptığı köprü ve kavşak ihalelerindeki yolsuzlukları bulalım. İmar yolsuzluklarını bulalım. Yahu, yiğitlik işte budur.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen oğlunun dairelerine gel!

KAMER GENÇ (Devamla) - Çıkalım, araştırma önergesini verelim, araştırma önergesinde herkes çıksın... Biz de o zaman bunları size söylemeyiz ama siz kaçıyorsunuz, çoğunluğunuzun şeyiyle her şeyi kapatıyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Gelip ondan sonra şey yapıyorsunuz.