Konu:563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN 9'UNCU MADDESİNDE KABUL EDİLEN ÖNERGEYLE ÇERÇEVE 9'UNCU MADDENİN YENİDEN DÜZENLENDİĞİNE ANCAK 3'ÜNCÜ VE 8'İNCİ MADDELERDE KABUL EDİLEN ÖNERGELERLE 2937 SAYILI MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU'NUN İLGİLİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİĞİNE VE DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN BU ÖNERGELERE GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:77
Tarih:16/04/2014


563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN 9'UNCU MADDESİNDE KABUL EDİLEN ÖNERGEYLE ÇERÇEVE 9'UNCU MADDENİN YENİDEN DÜZENLENDİĞİNE ANCAK 3'ÜNCÜ VE 8'İNCİ MADDELERDE KABUL EDİLEN ÖNERGELERLE 2937 SAYILI MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU'NUN İLGİLİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİĞİNE VE DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN BU ÖNERGELERE GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce yapılan oylamayla iktidar partisinin 9'uncu maddeyle ilgili önergesi kabul edildi. Önergeye göre teklifin çerçeve 9'uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. Teknik olarak herhangi bir sakınca yok, tabii ki içerik olarak bu önergeye katılmıyoruz, bu ayrı bir konu. Ancak, daha önce teklifin 3'üncü ve 8'inci maddeleriyle ilgili olarak iktidar partisi grubunun vermiş olduğu önergeler teklif metnini değil, 2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun ilgili maddelerini değiştirmektedir. O önergelerin yazım şekli ile bu önergenin yazım şekli tamamen birbirinden farklıdır. Dolayısıyla o önergelerle teklif metni değil, o önergelerde yazıldığı gibi 2937 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri değiştirilmiştir. Ben Başkanlık Divanına, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına bu hususu hatırlatıyorum. Meclisten bu kanun eğer kabul edilerek çıkarsa o maddelerin buna göre düzenlenmesi gerekir. Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, Başkanlık Divanı yanlışlıkla o maddelerle ilgili teklif metninin değiştiği şeklinde bir yorum yapmamalıdır çünkü önerge metni doğrudan doğruya 2937 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinin değiştirilmesini hedeflemiştir ve o şekilde kabul edilmiştir. Bunu Genel Kurulun ve Başkanlık Divanının bilgisine sunuyorum.

Teşekkür ederim.