Konu:DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
Yasama Yılı:4
Birleşim:77
Tarih:16/04/2014


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, Türkiye'de faşist bir diktatörlük yönetimi kurmayı Tayyip Erdoğan kafasına koymuş. Bu diktatörlüğünü devam ettirmek için bir silahlı örgüte ihtiyacı var. Silahlı örgüt olarak da MİT'i kuruyor. Buna her türlü, adam öldürme, herkesin servetine el koyma, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırma ve temel hak ve özgürlükleri askıya alma yetkisi veriliyor. Bu, 1935 yılında çıkarılan Tunceli kanunudur yani orada da işte, birtakım insanlar idam kararını veriyor, o idam yetkisini Meclisten alıp birtakım şeylere veriyor. Böyle bir kanunu getirmekle... Yani 1935 şartlarını, hadi, peki, anlayabiliriz ama bir memlekete bu kadar diktatörce bu kanunları getirmeyi hangi vicdan kabul ediyor? Evvela, Türkiye'de demokrasiyi, bu kadar hak ve özgürlükleri ayaklar altına alarak siz bu Türkiye'yi yöneteceğinizi zannediyor musunuz? Bu kadar faşist...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)