Konu:SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:76
Tarih:15/04/2014


SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Tabii, Sayın Milletvekilimizin madde bağımlılığıyla ilgili dile getirmiş olduğu konu, gerçekten bizim de önem verdiğimiz ve dikkatle incelediğimiz bir konu ama sizin de dile getirdiğiniz gibi, İnternet bağımlılığı noktasında gerçekten farklı çalışmalar şu anda yapılıyor. Bunun, aynı zamanda, yeni bir olgu olduğunu da göz önünde bulundurursak, tabii, geçmişi çok uzun olan bir süreç değil ama Bakanlığımız nezdindeki hem sosyologlarla olan çalışma hem psikologlarla ve psikiyatristlerle olan çalışmalar sonucunda birtakım veriler elde ettik. Bu noktadaki çalışmalarımız da hem yurtlarımızda olsun hem gençlik merkezlerimizde olsun devam ediyor ama aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığımızla ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla da beraber bu konularda birtakım fikirler üzerinde şu anda müzakere hâlindeyiz. Ümit ediyorum ki en kısa zaman içerisinde daha bilgilendirici ve daha olumlu bir İnternet kullanımı noktasında bizim de yardımlarımız olacaktır ve ümit ediyorum ki genç kardeşlerimiz, sadece gençlerimiz değil tabii, genel olarak bütün Türkiye'de bu noktada adım atabileceğiz.

Sayın Işık, doğru dile getiriyorsunuz, gerçekten yoğun bir talep var şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun bünyesinde olan yurtlarımıza. Aynen sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi, bazı ilçelerde ve illerde yurt yapımı noktasındaki çalışma talebe yetişemiyor. Bu noktada biz devreye girerek doğrudan kiralama usulleriyle ve ön protokollü kiralama usulüyle sayıyı hızlı bir şekilde artırmak üzere şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümit ediyorum ki -Kütahya ili, tabii, sizin iliniz olduğu için o ölçekte cevabı veriyorum- Kütahya ilinde ciddi manada sorunu çözmüş olacağız önümüzdeki yılın başlangıcı ama Türkiye genelindeki çalışmalarda da iyi mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Öğrenci kardeşlerimizin Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınma noktasındaki sayılarını ciddi manada artıracağımızı düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum, saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)