Konu:SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:76
Tarih:15/04/2014


SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün İçişleri Bakanımıza yönelttiği (6/124) esas numaralı Ardahan il ve ilçe belediyelerine ait itfaiye aracı alınmasına ilişkin soru önergesini cevaplandırıyorum: İtfaiye aracı alımları belediyelerin kendi bütçesinden yapılmaktadır. Buna göre belediyelere itfaiye aracı dağıtılması hususunda İçişleri Bakanlığınca yapılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/3844) esas numaralı Tokat, Amasya ve Çorum illerine yapılan yüzme havuzlarına ilişkin soru önergesi: Bakanlığımızca 2002-2013 yılları arasında Çorum ilinde yaptırılan kapalı yüzme havuzu 2008 yılında hizmete açılmıştır. 2006 yılında Tokat ilimizde, mahallî idareler spor tesisleri projesi kapsamında Niksar Belediyesi kapalı yüzme havuzu projesi belediye tarafından protokol çerçevesinde tamamlanmıştır. Ayrıca, Tokat merkezde bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da bulunmaktadır. 2013 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ve bugüne kadar 5 milyon 797 bin 487 lira ödenek tahsis edilen Amasya Merkez Kapalı Yüzme Havuzu'nun yapımı ise hâlen devam etmektedir. Projenin şu andaki fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyesindedir. Hâlihazırda ülke genelinde 54 ilimizde 59 yüzme havuzu inşaatı devam etmektedir.

Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Volkan Canalioğlu'nun (6/3864) esas numaralı, amatör lige düşen futbol takımlarının sigorta prim borçlarının silinmesine ilişkin soru önergesi: Profesyonel futbol liglerinde mücadele eden futbol takımlarının lig sonunda amatör lige düşmeleri hâlinde hükmi şahsiyetleri son bulmamakta ve bu takımlar tüzel kişi olarak alt liglerde mücadeleye devam etmektedir. Başarısız olan spor kulüplerinin sigorta prim borçlarının silinmesi mevzuata aykırıdır. Ayrıca, böyle bir düzenleme, başarılı olan spor kulüpleri açısından haksızlık olabileceğinden eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır. Sigorta borcu olan kulüplerin bu borçlarının silinerek ödüllendirilmesi başarısız kulüpleri amatör liglere düşmeye teşvik edebileceğinden sportif açıdan da uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/3879) esas numaralı, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin soru önergesi: Bakanlığımızca 2012 yılı içerisinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince açık ihale usulü kapsamında, merkez teşkilatımızca kullanılmak üzere 64 adet araç ile birlikte 58 adet sürücü için 1 milyon 943 bin 739 lira ve Bakanlığımız personelinin servis hizmeti için toplamda 1 milyon 909 bin lira en uygun teklifi ihaleyle kazanan firmalara ödeme yapılmıştır. Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatınca araç kiralaması yapılmamıştır. Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatlarında ise 2011 ve 2012 yıllarında toplamda 275 araç kiralaması karşılığında 4 milyon 368 bin 762 lira, 2013 yılının ilk altı ayı kapsamında 169 araç kiralaması karşılığında 1 milyon 256 bin 310 lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Taşra teşkilatımızda fayda-masraf analizleri yapılmış olup ekonomik ömrünü dolduran veya hurdaya ayrılan araçların yerine kiralama usulüyle araç temin etme yoluna gidilmekte ve söz konusu kiralama işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce 2011 ve 2013 yılları arasında toplamda 182 araç için 1 milyon 658 bin 378 lira ödeme yapılmıştır. Kurumumuzca araç kiralanması iş ve işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereği açık ihale usulü ile en avantajlı teklif ve en düşük fiyat esasına göre gerçekleştirilmiştir.

Geçmiş yıllarda kiralanan taşıtlar ile kuruma ait taşıtlar arasında yapılan fayda-maliyet analizlerinde, satın alma yoluyla temin edilen taşıtlar ilk yıllarda daha faydalı ve masrafsız görünse de taşıtların eskimesiyle birlikte, bakım, onarım ve servis ücretlerinin kuruma ağır maliyetler getirdiği, ayrıca, kurum malı olan taşıtların herhangi bir kazaya karşı kasko sigortalarının ilgili mevzuat uyarınca yapılamaması, buna karşılık, taşıtların kiralama yoluyla temin edilmesi durumunda, yukarıda bahsedilen giderlerin yükleniciye ait olması sebebiyle, kiralama yoluyla araç temin etmenin daha hesaplı olduğu tespit edilmiş ve bu suretle kiralama yöntemi tercih edilmiştir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/3932) esas numaralı, kiralanan taşınmazlara ilişkin soru önergesi: Haziran 2011 yılında kurulan Bakanlık merkez teşkilatımız tarafından bugüne kadar herhangi bir gayrimenkul kiralanmamıştır. Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğünce, merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere 2011-2013 yılları arasında toplamda 48 adet bina kiralanmış ve kiralama bedeli olarak 3 milyon 217 bin 151 Türk lirası ödeme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kiralamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta ve kira bedelleri, kiralanacak taşınmazların bulunduğu mahalledeki emsal rayiçler de dikkate alınarak yapılan piyasa araştırmalarına göre belirlenmektedir. Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kiralama yoluyla ülke genelinde 167 adet öğrenci yurdu ve 1 adet bölge müdürlüğü olmak üzere toplam 168 adet bina temin edilmiştir. 2011-2013 yılları arasında hizmet binası kiralama giderleri için toplamda 73 milyon 935 bin 132 Türk lirası ödeme gerçekleşmiştir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu'nun (6/3993) esas numaralı, burs-kredi imkânı sağlanan ve yurt hizmetlerinden faydalanan öğrencilere ilişkin soru önergesi: Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce yurt içinde ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere devam ettikleri yükseköğrenim kurumlarında geçerli öğrenim süresince verilen ve zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paraya "öğrenim kredisi", karşılıksız verilen paraya da "burs" denir. Kurumumuzca 2012-2013 yılında yurt içinde 431.539, yurt dışında ise 1.033 olmak üzere toplam 432.572 yükseköğrenim öğrencisine burs, yurt içinde 861.449, yurt dışında ise 10.088 olmak üzere toplam 871.537 yükseköğrenim öğrencisine de öğrenim kredisi verilmek suretiyle toplamda 1 milyon 304 bin 109 öğrenciye burs-kredi imkânı sağlanmıştır. 2013-2014 öğretim yılında ise yurt içinde 362.337, yurt dışında ise 718 olmak üzere toplam 363.055 yükseköğrenim öğrencisine burs, yurt içinde 871.234, yurt dışında ise 10.581 olmak üzere toplam 881.815 yükseköğrenim öğrencisine öğrenim kredisi verilmek suretiyle toplamda, yine, 1 milyon 244 bin 870 öğrenciye burs-kredi imkânı sağlanmıştır.

2012 yılında 187.999'u kız, 120.001'i de erkek olmak üzere toplam 308 bin öğrencimiz yurt hizmetlerimizden yararlanmıştır. Kurumumuzca 2012 yılında 70 il, ilçede 27.268'i kız, 9.552'si erkek olmak üzere toplam 36.820 yatak kapasiteli 132 adet yurt binası hizmete açılmıştır. Hâlen YURTKUR tarafından işletilen, ikisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere, 81 il ve 145 ilçede toplam 376 adet yurt binası bulunmaktadır. Söz konusu yurtların toplam yatak kapasitesi 199.939'u kız ve 119.154'ü erkek öğrenciler için olmak üzere, toplam 319.093 olup önümüzdeki yıl eğitim öğretim dönemi başında toplam yatak kapasitesinin 450 bine çıkarılması hedeflenmektedir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/3997) esas numaralı taşınır mal satışlarına ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarımızdan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce 2002-2013 yılları arasında satışı yapılan taşınır bulunmamaktadır. Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki 81 gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerince 2006-2013 yılları arasında gerçekleşen taşınır satışlarından toplam 2 milyon 486 lira gelir elde edilmiştir. Spor Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen taşınır satışları nedeniyle kuruma açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/4000) esas numaralı taşınmaz satışlarına ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca 2002-2013 döneminde satışı yapılan herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. Bu nedenle konuyla ilgili açılmış bir dava da mevcut değildir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/4002), (6/4004), (6/4006), (6/4008) esas numaralı Kütahya'nın bazı ilçelerine yurt yapılmasına ilişkin soru önergeleri: Hâlihazırda Kütahya il merkezinde 3.712 yatak kapasiteli 2, Gediz ilçesinde 168, Simav ilçesinde 508 ve Şaphane ilçesinde de 314 yatak kapasiteli birer yurt bulunmaktadır. Kütahya ili ile ilçelerinde toplamda 4.702 yatak kapasiteli 5 adet yurt bulunmaktadır.

Kütahya ili için Bakanlığımız 2014 yatırım programı kapsamında Kütahya Merkezde bin, Şaphane'de 400, Gediz'de 500 ve Tavşanlı'da 500 olmak üzere genel toplamda 2.400 yatak kapasiteli 4 adet yeni yurt projesi bulunmaktadır. Ayrıca, 72 ilde özel sektörden on beş yıllığına ön protokolle yurt kiralamak için ilana çıkılmıştır. Bu proje kapsamında 100.250 ek yatak kapasitesi temin edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında Kütahya ili içinde 2.500 mevcut kapasiteye ek yeni yatak kapasitesi için kiralama ilanı verilmiştir.

Yurt ihtiyacı tespit edilen il ve ilçelerde yatırım programı çerçevesinde çağdaş normlara uygun yurt binaları yapılmaktadır. Şu anda 123.360 yatak kapasiteli 183 yeni yurt inşaatı devam etmekte olup bu yurt projeleri için 3,5 milyar Türk lirası kaynak aktarılmıştır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/4126) esas numaralı Bakanlık kadrolarına ilişkin soru önergesi: 2011 yılında kurulan Bakanlığımız merkez teşkilatında istifa, emeklilik, ölüm ve bunun gibi nedenlerle 2012 yılında 10, 2013 yılında da 17 olmak üzere toplam 27 kadro boşalmış, aynı dönemlerde toplam 27 kadrolu personelin ataması gerçekleşmiştir.

2002-2013 döneminde Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlardan Spor Genel Müdürlüğünde 2002 yılında 357, 2003'te 288, 2004'te 337, 2005'te 326, 2006'da 301, 2007'de 348, 2008'de 268, 2009'da 216, 2010'da 198, 2011'de 251, 2012'de 153 ve 2013'te 140 olmak üzere, toplam 3.183 kadro boşalmış olup aynı sayıda personelin ataması gerçekleşmiştir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde 2002 yılında 105, 2003'te 165, 2004'te 130, 2005'te 116, 2006'da 124, 2007'de 155, 2008'de 166, 2009'da 170, 2010'da 172, 2011'de 176, 2012'de 224 ve 2013'te de 120 olmak üzere, toplam 1.823 kadro boşalmış olup aynı dönemlerde toplamda 3.210 kadrolu personelin ataması gerçekleştirilmiştir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığında ise 2002 yılında 9, 2003'te 18, 2004'te 6, 2005'te 8, 2006'da 6, 2007'de 6, 2008'de 2, 2009'da 6, 2010'da 7, 2011'de 1, 2012'de 4 olmak üzere, 73 kadro boşalmış olup anılan dönemde toplamda 138 personelin ataması yapılmıştır.

21/06/2013 tarihi itibarıyla Bakanlığımız merkez teşkilatında çeşitli unvanlarda 453 kadrolu personel ve 476 adet boş kadro bulunmaktadır. YURTKUR Genel Müdürlüğünde 7.485 kadrolu personel, 320 adet boş kadro bulunmaktadır. Mevcut boş kadroların 194 tanesi için KPSS 2013'e birinci döneminde Devlet Personel Başkanlığından yerleştirme talebinde bulunulmuştur. Spor Genel Müdürlüğünde 6.490, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında ise 188 kadrolu personel çalışmaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/4129) esas numaralı Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin soru önergesi: 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle 2011 yılında kurulan ve sadece merkez teşkilatından oluşan Bakanlığımızın taşrada herhangi bir birimi olmadığından Bakanlığımızca merkez birimler dışında görev yeri değişikliği yapılmamıştır. 2002-2013 döneminde Bakanlığımız bağlı kurum ve kuruluşlarından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 2002 yılında 9, 2003'te 13, 2004'te 16, 2005'te 17, 2006'da 13, 2007'de 8, 2008'de 15, 2009'da 9, 2010'da 14, 2011'de 15, 2012'de 7 ve 2013'te de 15 olmak üzere toplam 151, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bünyesinde çalışan 2005 yılında 5, 2006'da 2, 2008'de 1, 2009'da 1 ve 2011'de de 1 olmak üzere toplam 10, Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan toplam 89 personelin kendi istekleri dışında görev yerleri değiştirilmiştir. Görev yeri değişikliği nedeniyle YURTKUR Genel Müdürlüğüne 161 dava açılmış olup bu davaların 38 tanesi kurum aleyhine, Spor Genel Müdürlüğünde ise 325 adet dava açılmış olup bu davalardan 194'ü idare lehine, 105 tanesi ise idare aleyhine sonuçlanmıştır, 26 dava dosyası ise derdesttir. Spor Genel Müdürlüğü aleyhine sonuçlanan davalar neticesinde mahkemelerin verdiği kararlar idare tarafından yerine getirilmiştir. Anılan görev yeri değişikliklerinin soru önergesinde bahsedildiği gibi siyasi kadrolaşma amacıyla yapıldığı iddiaları asılsızdır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/4159) esas numaralı Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin soru önergesi: 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle 8/6/2011 tarihinde kurulan Bakanlığımız, ana hizmet birimleri, 3 genel müdürlük, 9 yardımcı hizmet birimi ile bağlı kuruluşlarından Spor Genel Müdürlüğünü de bünyesinde barındıran ve yaklaşık 48 bin metrekare kapalı alan ve 19 bin metrekare açık alanıyla 15 kattan oluşan bir binada çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu merkez teşkilatımızdaki faaliyetleri sürdürebilmek için hizmet alımı yoluyla 2012 yılında 400 ve 2013 yılında 372 personelin istihdamı gerçekleşmiştir.

Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 20 bölge müdürlüğü ve bağlı yurt müdürlükleri bünyesinde hizmet alımı yoluyla 2002'de 4.281, 2003'te 4.281, 2004'te 4.353, 2005'te 5.044, 2006'da 6.391, 2007'de 6.670, 2008'de 7.000, 2009'da 8.922, 2010'da 7.931, 2011'de 9.697, 2012'de 11.555 ve 2013'te 13.469 personel istihdam edilmiştir. Ayrıca, kurumumuzca 2002-2013 yılları arasında hizmet alımı yoluyla temizlik, çamaşırcı, kaloriferci, özel güvenlik gibi 3 adet sözleşmeli personel ve taşeron işçi istihdam edilmiştir.

Ülkemizde 20 bölge müdürlüğü ile bağlı 376 adet yurt müdürlüklerinde 319 bin yatak kapasitesiyle yükseköğrenim gören öğrencilerimizin barınma ihtiyacını temin eden YURTKUR Genel Müdürlüğünün hizmet alanı ve yoğunluğunda sürekli bir büyüme meydana gelmektedir. Bu büyüme ve gelişme karşısında personel kadro sayılarında aynı oranda artış sağlanamadığından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli unvanlarındaki personel eliyle yerine getirilmesi gereken işler hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir. Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğünce hizmet alımı yoluyla 2003'te 396, 2004'te 607, 2005'te 792, 2006'da 1.146, 2007'de 1.036, 2008'de 1.256, 2009'da 1.662, 2010'da 2.247, 2011'de 3.065, 2012'de 3.726, 2013'te de 6.865 personel istihdam edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sözleşmeli kadrolarda 2012'de 466 spor uzmanı, 17 antrenör, 16 avukat; 2003'te 439 spor uzmanı, 21 antrenör, 16 avukat; 2004'te 430 spor uzmanı, 20 antrenör, 16 avukat; 2005'te 410 spor uzmanı, 18 antrenör, 16 avukat; 2006'da 399 spor uzmanı, 24 antrenör, 16 avukat; 2007'de 388 spor uzmanı, 48 antrenör, 14 avukat; 2008'de 358 spor uzmanı, 174 antrenör, 16 avukat; 2009'da 354 spor uzmanı, 238 antrenör, 22 avukat; 2010'da 343 spor uzmanı, 276 antrenör, 21 avukat; 2011'de 339 spor uzmanı, 470 antrenör, 22 avukat; 2012'de 331 spor uzmanı, 653 antrenör, 22 avukat; 2013'te de 322 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 6 adet de yabancı uyruklu spor uzmanı, 1.146 antrenör ve 22 de avukat istihdam edilmiştir.

Ayrıca, yine Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2002'de 523, 2003'te 498, 2004'te 476, 2005'te 417, 2006'da 405, 2007'de 394, 2008'de 337, 2009'da 358, 2010'da 450, 2011'de 592, 2012'de 578, 2013'te 552 işçi istihdam edilmiş olup 2009, 2010 ve 2011'de 10'ar kişi, 2012 ve 2013'te de 24'er kişi olmak üzere geçici personel çalıştırılmıştır.

2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9'uncu maddesi gereğince 322 spor uzmanı ve 1.146 antrenör memur kadrosuna atanmıştır. Bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca hizmet alımı vasıtasıyla 2005 yılında 20, 2006'da 20, 2007'de 20, 2008'de 25, 2009'da 25, 2010'da 49, 2011'de 49, 2012'de 49, 2013 yılı içerisinde de 49 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi çalıştırılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarınca personel alımı süreçlerinde siyasi ayrım yapıldığı yönündeki önergede yer alan iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır. 10/6/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2'nci maddesi gereği işe alınacak kişilerin belirlenmesinde kurumların inisiyatifi bulunmamakta olup işe alımlar ilgili kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/4211) esas numaralı, Kütahya'da görev yapan Bakanlık personeline ilişkin soru önergesi: 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında kurulan ve sadece merkez teşkilatından oluşan Bakanlığımızın taşrada herhangi bir birimi bulunmamaktadır.

Bakanlığımız bağlı kurumlarından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde Kütahya merkez ve ilçe yurtlarında toplam 72, Spor Genel Müdürlüğü Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde toplam 51 kadrolu personel görev yapmaktadır.

26/6/2013 tarihi itibarıyla Kütahya ili merkez ve ilçeleri kapsamında YURTKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde 4 yurt müdürü, 5 yurt müdür yardımcısı, 2 psikolog, 37 yurt yönetim memuru, 3 teknisyen yardımcısı, 1 hizmetli, 3 şoför, 15 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 uzman ve 1 şef olmak üzere toplam 72; Spor Genel Müdürlüğü Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde 1 il müdürü, 3 şube müdürü, 2 şef, 7 antrenör, 4 bilgisayar işletmeni, 10 memur, 2 araştırmacı, 5 sportif eğitim uzmanı, 1 teknisyen, 3 teknisyen yardımcısı ve 13 de bekçi, bakıcı olmak üzere toplam 51 personel görev yapmaktadır.

Kütahya genelinde 171 spor kulübü ve 5.571 bayan, 12.047'de erkek olmak üzere toplam 17.618 lisanslı sporcu mevcuttur. Spor Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyulan personel sayısı belirlenirken, sporcu sayısı da göz önünde bulundurulmaktadır.

26/06/2013 tarihi itibarıyla YURTKUR Genel Müdürlüğü, Kütahya merkez ve ilçe yurtlarında hizmet alımı yapılan, kadro unvanları hariç, toplam 55 adet personel görev yapmaktadır.

14/05/2013 tarihli Başbakanlık oluruyla YURTUKUR Genel Müdürlüğüne 320 adet boş kadro kullanım izni verilmiş ve KPSS 2013/1 döneminde Devlet Personel Başkanlığından Kütahya ili kapsamında 3 kadro için yerleştirme talebinde bulunulmuştur.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/4212), (6/4213) ve (6/4214) esas numaralı, Kütahya'da yapılması planlanan spor salonu ve gençlik merkezine ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programı'nda Kütahya il merkezinde 10 milyon Türk lirası proje maliyetiyle, 1 milyon Türk lirası ödenekle 2.500 seyirci kapasiteli Spor Salonu Projesi yer almaktadır. Söz konusu projenin arsa tahsisi ve etüt proje işlemleri devam etmekte olup çalışmalar tamamlandıktan sonra ihalesi yapılarak inşaatına başlanacaktır.

2013 Yılı Yatırım Programı'nda Kütahya merkezinde olması planlanan Gençlik Merkezi Projesi 3 milyon Türk lirası proje maliyeti ve 1 milyon Türk lirası ödenekle yer almakta olup projenin ihale çalışmaları tamamlanmış ve ilana çıkılmıştır.

2013 Yılı Yatırım Programı'nda 2,5 milyon Türk lirası proje maliyeti ve 500 bin TL ödenekle Tavşanlı Gençlik Merkezi Projesi'nin de ihalesi tamamlanmıştır.

Bakanlığımız 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında Kütahya'da, merkezde 3 milyon 400 bin Türk lirası proje maliyetiyle başlanılan ve bugün itibarıyla yüzde 50 fiziki gerçekleşme oranı tamamlanan 1 adet gençlik merkezi, 2 milyon Türk lirası proje maliyetiyle yapımı devam etmekte olan 1 adet atletizm pisti, Tavşanlı ilçesinde 2,5 milyon Türk lirası proje maliyetiyle ihalesi yapılan 1 adet gençlik merkezi, 5 milyon Türk lirası proje maliyetiyle çalışmaları devam eden Tavşanlı Spor Salonu olmak üzere toplam 4 adet proje yer almaktadır.

Mardin Milletvekili Sayın Erol Dora'nın (6/4253) esas numaralı, seçme ve seçilme yaşının düşürülmesine ilişkin soru önergesi: Bilindiği üzere, Hükûmetimizin girişimleriyle seçme yaşı daha önce yapılan bir yasal değişiklikle 18 yaşına indirilmiştir, seçilme yaşının da 18'e indirilmesinin uygun olacağı fikrini yine Hükûmetimiz kamuoyuna deklare etmiştir.

Yeni anayasa çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Bakanlığımız Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilden 15-30 yaş aralığında 200 gencin katılımıyla Genç Anayasa Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay, Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi ortaklığıyla düzenlenmiş ve katılımcıların 100'ü söz konusu Öğrenci Konseyi tarafından belirlenmiştir. Diğer katılımcılar anayasayla ilgili konularda bilgi sahibi, tercihen daha önce Bakanlığımızca icra edilen bölgesel gençlik çalıştaylarına katılmış, gençlik meclisi veya STK temsilcisi, lise veya üniversite öğrencisi, akademisyen gibi toplumun farklı kesimlerinden gençler arasından belirlenmiştir.

Genç Anayasa Çalıştayı iki gün boyunca, dört ayrı salonda, 50'şer kişilik çalışma grupları şeklinde gerçekleşmiştir. Çalıştayda sekiz ana başlık anayasa hukuku alanında uzman öğretim üyeleri moderatörlüğünde tartışılmış ve üzerinde uzlaşılan konular çerçevesinde rapor hazırlanmıştır. Bu ana başlıkların yanında gençlerin yeni anayasadan beklentileri ve nasıl bir anayasa istedikleri tüm gruplarda tartışılmıştır. Çalıştay sonrası üzerinde uzlaşılan noktalar metne dönüştürülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek'e sunulmuştur.

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen lider gençlik kampları çerçevesinde 2013 yılında 100 gencin katılımıyla siyaset bilimi temalı bir kamp düzenlenmiştir. Kampa katılan gençler, alanında uzman akademisyenlerle seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Bununla birlikte Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 2012 yılında siyasal yaşama etkin katılımların artırılması ve karar alma süreçlerindeki rollerin güçlendirilmesine yönelik eğitim projesine...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Bakan, hiç Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bir şey yapmamışsınız.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) - ...ve Diyarbakır 21 İl Gençlik Platformu Projesi'ne de mali destek sağlanmıştır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4687) esas numaralı, Ardahan ilinde yurt yapımına ilişkin soru önergesi: Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Yatırım Programı'nda Ardahan il merkezinde 634'ü kız, 522'si de erkek öğrenciler için olmak üzere toplamda 1.156 yatak kapasiteli yurt yapımı projesi yer almaktadır. Ayrıca Ardahan için...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özür dilerim Sayın Bakan, hiç Urfa'nın Hilvan ilçesine yatırım yapmayacak mısınız?

BAŞKAN - Sayın Tanal lütfen...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Çok özür dilerim. Yani Sayın Bakan Ardahan'dan başladı...

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen devam eder misiniz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Şanlıurfa'nın, hiç, Hilvan, Siverek ilçesine de bir yatırım yapmayı düşünür müsünüz Sayın Bakan?

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tanal.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) - Bir soru önergesi de siz yollayın Sayın Tanal, onun da cevabını veririz böylece.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Çok teşekkür ederim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) - Ayrıca Ardahan için on beş yıllığına ön protokolle 500 yatak kapasiteli yurt kiralanması için de ilana çıkılmıştır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4726) esas numaralı, Ardahan'da yaşayan gençlerin iş sorunlarına ilişkin soru önergesi: Türkiye'yi bir olimpiyat ve spor ülkesine dönüştürme vizyonuyla yürürlüğe konulan tesisleşme programında inşaatı devam eden 888 spor tesisinden 259 tanesinin yapımı tamamlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğünce Ardahan'da hâlen devam eden yatırımlarımızda ve 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında illerimize kazandırılması planlanan tesislerimizde antrenörlük, gençlik liderliği, güvenlik, temizlik ve şoförlük gibi alanlarda personel istihdamı yapılacaktır. Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Yatırım Programı'nda 3,5 milyar TL bütçeli ve toplamda 123.360 öğrenci kapasiteli 183 adet yurt projesi yer almaktadır. Ayrıca Ardahan'da 16 milyon 688 bin Türk lirası sözleşme bedelli ve 2014 yılı içerisinde tamamlanması planlanan 750 kişilik yurt projesi devam etmektedir. Söz konusu spor tesislerinin ve yurtların inşaatı aşamasında oluşan katma değerle ekonomiye ve istihdama katkı sağlanmaktadır. Tesislerin hizmete girmesiyle oluşturacağı iş gücü talebiyle de yapıldığı illerde ve çevresinde insanlarımızın iş sahibi olmalarına katkı sunulacaktır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4764) esas numaralı, Ardahan'da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin soru önergesi: Bakanlığımızca 2002-2013 döneminde Ardahan ve ilçelerinde hizmete açılan toplam 13 tesisin isimleri şu şekildedir: Yalnızçam Uğurludağ Kayak Tesisleri, Sulakyurt köyü semt sahası, Sulayyurt köyü Atlı Cirit ve Eğitim Alanı, yarı olimpik yüzme havuzu, Çıldır ilçesi semt sahası, Damal ilçesi semt sahası, Hanak ilçesi semt sahası, Posof ilçesi semt sahası, Çıldır ilçesi Âşıkşenlik beldesi semt sahası, Merkez Halil Efendi Mahallesi sentetik futbol sahası, Ardahan Gençlik Merkezi, Göle Spor Salonu, Göle sentetik futbol sahası. 2014 Yatırım Programı'nda ise Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 milyon Türk lirası proje bedelli ve arazi tahsis işlemleri devam etmekte olan bir gençlik merkezi projesi yer almaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4792), (6/4793), (6/4794), (6/4806) esas numaralı, Ardahan iline yönelik iş birliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin soru önergeleri: Yabancı heyetlerin ülkemizi ziyareti ve uluslararası anlaşmaların imzalanacağı yerlerin tespiti taraflarla yapılan görüşmeler sonucu Dışişleri Bakanlığının uygun görüşleri doğrultusunda belirlenmektedir. Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır ve Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine son on yılda iş birliği ve ticari anlaşma yapmak üzere herhangi bir yabancı heyet gelmemiştir.

Van ilimizde ise, Tekvando Federasyonu ve Güney Kore Büyükelçiliğinin birlikte yürüttüğü Sportif Aktivite Projesi bulunmaktadır. Bu proje kapsamında Büyükelçilik ve Federasyon yetkilileri, belirli dönemlerde söz konusu projeyi denetleme ve izleme amacıyla Van ilimizi ziyaret etmektedir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4823) esas numaralı, Ardahan'ın ilçelerine spor müdürlükleri kurulması ve sporcu lisans ücretlerine ilişkin soru önergesi: Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğü, Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ilçe müdürlüklerine atama işlemleri kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak geçerli mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Federasyon faaliyetlerine katılan sporcuların lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerinde 16 yaş ve altı sporcular için herhangi bir ücret alınmamaktadır. 16 yaş üstü sporcular için ise bağımsız federasyonları tarafından lisans, tescil, vize ve transfer talimatında belirledikleri ücretler alınmaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4894), (6/4896), (6/4898), (6/4900), (6/4902), (6/4927), (6/4928), (6/4929), (6/4930), (6/4931), (6/4932) esas numaralı, doğu illerimizdeki bedensel engelli sporculara ilişkin soru önergeleri: 2013 yılında Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bütçelerinden Bedensel Engelliler Federasyonuna 3 milyon 150 bin, Görme Engelliler Federasyonuna 2 milyon 150 bin, İşitme Engelliler Federasyonuna 5 milyon 200 bin ve Özel Sporcular Federasyonuna da 2 milyon 400 bin Türk lirası yardım yapılmıştır.

Ayrıca, federasyonlarımızın eğitim ve altyapı çalışmalarına yönelik projelerine de mali destek verilmektedir.

Ankara, Aksaray, Adıyaman, Bursa, Erzurum, Sakarya, Samsun ve Tokat olmak üzere, ilk etapta 8 adet üretilen ve illerimizde hizmet veren özel donanımlı araçlarla paralimpik sporcuların spor tesislerine ücretsiz ulaşımı sağlanmaktadır. Söz konusu araçların en kısa sürede 81 ilimizde de faaliyete geçirilip engelli vatandaşlarımıza hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.

Gençlik hizmetleri ve spor müdürlükleri tarafından, adres bilgileri ve spora yatkınlıkları tespit edilen engelli bireylere spor yapma bilinci konusunda bilgiler verilmektedir.

İl müdürlüklerimizce, engelli bireylerimizin evlerinden alınarak spor tesislerine ulaştırılmaları ve tekrar evlerine bırakılmaları sağlanmaktadır.

Resmî binalar ve yapılar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları, engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmektedir. Engelli sporculara yönelik soyunma odaları yapılmasına, engelli seyirciler için uygun seyir alanları oluşturulmasına ve sosyal imkânlardan faydalanmalarına yönelik düzenlemelere özen gösterilmektedir.

Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan açık ve kapalı bütün spor tesisleri, engelli vatandaşlarımızın erişebilirliği dikkate alınarak özel rampalar, asansörler ile lavabo, duş mahalleri planlanarak projelendirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler hâlen yeni yapılmakta olan bütün tesislerde de hayata geçirilmektedir.

Gümüşhane ilimizde toplam 110, Bayburt'ta 39, Ardahan'da 19, Kars'ta 42, Iğdır'da 163, Van'da 168, Ağrı'da 109, Erzurum'da 260, Elâzığ'da 262, Muş'ta 127, Şırnak'ta 4, Adıyaman'da 287, Hakkâri'de 113, Bingöl'de 116, Batman'da 89, Bitlis'te 63, Siirt'te 68, Diyarbakır'da 399, Şanlıurfa'da 269, Mardin'de 78 ve Osmaniye'de de 427 engelli sporcumuz çeşitli branşlarda aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri tarafından verilen (6/4978) esas numaralı, gençlerin kültürel faaliyetlere katılmalarını artırmaya yönelik projelere ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünce 2011-2013 yılları arasında yurt içinde 5 adet gençlik liderliği eğitimi, 3 adet kamp liderliği eğitimi, 2 adet afet rehabilitasyon destek gönüllüleri eğitimi, 1 adet değerler eğitimi kongresi, 1 adet 7'nci Ulusal Sosyoloji Kongresi ve 1 adet eğitim çalıştayı, 1 adet gençlik araştırmaları çalıştayı ve hâlen muhtelif illerde gençlerin katılımıyla sürdürülen güvenli İnternet ve sosyal medya eğitimleri olmak üzere 15 adet kurs, toplantı, seminer ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Atasız Ati Olmaz Projesi kapsamında Sarıkamış belgeseli gösterimi ve Sarıkamış temalı konserler ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2012, 2013 yıllarında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası, Gençlik Şühedanın İzinde Projesi kapsamında çeşitli yürüyüşler ve anma etkinlikleri, Türk halk müziği ve Türk halk oyunları yarışmaları gibi programlar düzenlenmiştir.

Söz konusu etkinlik ve faaliyetlere katılımı artırmak amacıyla etkinlik ve faaliyetlerin tamamlanmasını müteakip değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yurt dışında 2 gençlik çalıştayı, 2011, 2012, 2013 yıllarında Güney Kore'yle gençlik değişim programları düzenlenmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında Japonya tarafından gerçekleştirilen Dünya Gençlik Gemisi programına ülkemiz tarafından katılım sağlanmış, Almanya Federal Cumhuriyeti'yle yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde 2011 yılında 14 gençlik ve 4 uzman değişim programı; 2012 yılında 7 gençlik, 1 uzman değişim programı; 2013 yılında 6 gençlik ve 4 uzman değişim programı olmak üzere toplam 43 faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, aralarında Tunus, Bosna-Hersek, Japonya, Güney Kore, İsveç, Avusturya gibi ülkelerin bulunduğu birçok ülkeyle ikili ilişkiler geliştirilmiş, gençlik ve uzman heyetleri ağırlanmış ve faaliyetler düzenlenmiştir.

Ayrıca, Avrupa Konseyi eğitmenleri tarafından verilen Türkiye'de gençlik politikası geliştirilmesi ve gençlik katılımı kurslarına 27 gencimizin iştiraki sağlanmıştır.

Bakanlığımız Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce 2013 yılı Kasım ayına kadar bilimsel, sanatsal ve kültürel alanlarda Uluslararası Gençlik Kısa Film Festivali Altın Pars, Lider Gençlik Kampları, Bir Gün Bir Değer, Seyyah Bizim İller, Seyyah Ulu Çınarın İzinde, Balkan Gençlik Treni, Yurt İçi Gençlik Treni, Türkiye Akdeniz Gençlik Barış Gemisi, 57. Alay Vefa Yürüyüşü ve Genç Gazeteciler Buluşması adlı projeler gerçekleşmiştir. Söz konusu projelerin geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için her projenin kendi adıyla oluşturulan web sitesi, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlarıyla gençlik hizmetleri spor il müdürlükleri ve Bakanlığımızın web sayfası kullanılmıştır.

Bununla birlikte, Uluslararası Gençlik Kısa Film Festivali Altın Pars Projesi için iletişim fakültesi bulunan üniversitelere festival afişleri gönderilerek üniversite panolarında tanıtımı yapılmış, İstanbul'da 30 ve Ankara'da da 40 adet billboardda iki hafta süresince tanıtım yapılmıştır. Diğer taraftan, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 2013 yılında 27 adet kültür ve sanatla ilgili projeyle 2 adet bilimsel projeye mali destek sağlanmış olup proje uygulamaları devam etmektedir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri tarafından verilen (6/4988) esas numaralı, STK'lar ile birlikte yürütülen projelere ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce 2012 yılında 79; 2013 yılında ise 157 sivil toplum kuruluşu proje destek programı kapsamında desteklenmiştir. Bu projelerin ve sivil toplum kuruluşlarının isimleri Bakanlığımızın web sayfasında ilan edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce 2012 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla 16, mahallî idarelerle 4, üniversitelerle 19 olmak üzere toplam 39 proje; 2013 yılında ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla 15, mahallî idarelerle 2, üniversitelerle de 8 olmak üzere toplam 25 ortak proje yürütülmüştür. Proje destek programı kapsamında 2012 yılında dezavantajlı gençlere yönelik 39; 2013 yılında da 56 olmak üzere toplamda 95 adet proje desteklenmiştir. Desteklenen projelerin listesi Bakanlığımızın web sayfasında ilan edilmiştir.

Bakanlığımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 81 ilden gençlik alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 14 il merkezinde proje döngüsü yönetimi eğitimi gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, Girişimcilik Eğitimi Projesi de 81 ilimizde bulunan gençlik merkezlerinde uygulanmakta olup bu konuda KOSGEB ile iş birliği yapılmaktadır. Ayrıca, İyilik Ağacı Projesi 81 il ve gençlik merkezimizde millî eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler il müdürlükleri, yerel yönetimler, gençlik ve spor kulüpleri ve derneklerle iş birliği yapılarak yürütülmüştür. Dezavantajlı gençlerimize yönelik Genç Girişimciler İçin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, gençlik ve izcilik kampları, Genç Dönüşüm ve Gençlerin İyilik Ağacı projeleri uygulamaya geçirilmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri tarafından verilen (6/4989) esas numaralı, gençlik merkezleri ve üye sayılarına ilişkin soru önergesi: 2013 Kasım ayı itibarıyla Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezlerine üye olan gençlerimizin sayısı 447.838 olmuştur. 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla bu sayı 542.084 olmuştur, bunun bölümü de 275.569'u kız, 266.515'i erkek. 2013 Kasım ayı itibarıyla 173 olan gençlik merkezi sayımız 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla 180 olup 81 ilimizin hepsinde ve pek çok ilçemizde gençlik merkezimiz bulunmaktadır. Ayrıca muhtelif illerde açılacak 19 adet yeni gençlik merkezinin kiralama yoluyla temini için çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan, Bakanlığımız yatırım programında yer alan 173 adet yeni gençlik merkezi projesinden 97'sinin hâlen inşaatı devam etmekte, 29'u ihale aşamasında bulunmakta ve 47'sinin ise proje çalışmaları sürdürülmektedir.

Gençlik merkezlerinin tanıtım faaliyetleri yıl boyu aralıksız devam etmektedir. Tanıtım faaliyetlerimiz özel ve resmî okullarda, üniversitelerde ve her alanda broşürler, afişler, anketler, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler, geziler, kamplar, seminerler, toplantılar ve kampanyalarla yürütülmektedir. Ayrıca Bakanlığımızın düzenlediği ve tüm gençlik merkezleri üzerinden yürütülen gençlik proje faaliyetleriyle daha fazla gence ulaşılması için yazılı ve görsel basında da yer alarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz dolmak üzere, sisteme giren sayın milletvekilleri var ek bir açıklama yapmak üzere, toparlarsanız seviniriz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) - Peki.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm faaliyet ve projeleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan gençlere tanıtmak, söz konusu proje ve faaliyetlere gençlerin katılımını artırmak amacıyla yurtlarımızda "genç ofis" adıyla gençlik merkezleri irtibat ofislerinin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Genç ofis irtibat bürolarıyla üniversite gençliğinin ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle geçirmeleri, düzenlenen proje ve faaliyetlerden haberdar olmaları ve bazı faaliyet ve projelerin yurtlarda düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, Bakanlığımızca düzenlenen Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Lider Gençlik Kampları -ki bunlar tematik kamplardır- eğitim ve seminer faaliyetleri, gençlik liderleri eğitimi, kamp liderliği eğitimi, Genç Gazeteciler, gençlik uzmanlığı değişimi, Güney Kore-Türkiye Değişim Programı, Türk-Alman Paydaş Borsası, yapılandırılmış diyalog uzman değişimi, AGİT 2013 Gençlik Zirvesi, Filistin Hareketlilik Programı, Dünya Gençlik Gemisi, Almanya-Türkiye Değişim Programı, basın yayın dağıtım, Bakanlığımız Bir Yaşında, Gençlik Projeleri Destek Programı, Avrupa Gönüllülük Hizmeti -gençlik, gönüllülük bunlar- Genç Dönüşüm, Gençlik Treni, Gençlik ve Spor Bakanlığı Afet ve Rehabilitasyon Görevlileri, gönüllülük çalışma ziyareti ve Gençlerin İyilik Ağacı projeleri gençlik merkezlerinde uygulamaya geçirilmiş olup bazı projelerimiz hâlen devam etmektedir. Söz konusu projelere, gençlik merkezlerimize üye olmayan gençlerimiz de katılım sağlamıştır.

Bakanlık olarak gençlik merkezlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve gençlere daha cazip gelecek şekilde tefrişatlarının yenilenmesi çalışmaları da devam etmektedir.

Başkanım, burada...

BAŞKAN - Sayın Bakan, cevaplamadığınız çok soru var ama süre sıkıntısı çekiyoruz, isterseniz burada kesebilirsiniz. Sisteme giren sayın milletvekillerine kısa bir açıklama yapmak için söz vereceğim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) - O zaman Başkanım ben burada tamamlayayım.

BAŞKAN - Başka bir zaman cevaplarsınız.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) - Daha vardı ama...

BAŞKAN - Epeyce var evet.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) - Peki.

Teşekkür ediyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)