Konu:DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
Yasama Yılı:4
Birleşim:75
Tarih:10/04/2014


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, yeni yasaya göre herhangi bir MİT yetkilisi, konusu suç teşkil eden talimatlar verebilir mi kurumlara, MİT elemanlarına veya kamu kuruluşlarına? Örneğin bir MİT yetkilisi, izlediği bir şahsın doktorundan konusu suç teşkil eden bir işlem isterse, bu konunun suç teşkil edip etmeyeceğine nasıl karar verilecek, süreç nasıl olacak, bunu nasıl denetlemeyi öngörüyor kanun, bunu açıklar mısınız?