Konu:Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/2011) (s. Sayısı: 563)
Yasama Yılı:4
Birleşim:75
Tarih:10/04/2014


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında hesabı olduğu WikiLeaks belgelerinde kaç seneden beri söyleniyor. Peki, bu Hükûmet niye orada bu hesabın olup olmadığını araştırmıyor? MASAK pekâlâ bunu yapabilir, savcılık yapabilir ama devamlı örtbas ediyor. Getirilen bu MİT kanunuyla şimdi bize deniliyor ki: "Efendim, Genel Kurulda 8 tane önerge vereceğiz." Bu ne kadar sorumsuz bir Hükûmet? Biz ne bilelim ne önerge vereceksiniz. Önümüzde getirilen teklif Tayyip Erdoğan diktatörlüğünü ve Türk usulü şeri rejimi getiriyor. Bu diktatörlüğünü tam kullanmak için, rakiplerini ortadan kaldırmak için, onları hizaya getirmek için kendisine bağlı mutlak bir MİT teşkilatını kuruyor. Bu MİT teşkilatında görev verdiği kişiler istediği adamları öldürebilir, istediği şekilde yolsuzluklar yapabilir, kişilerin hesaplarına el konulabilir ve bunların hiç sorumluluğu olmayacak. En diktatör ülkelerde böyle bir teşkilat yoktur. Şimdi getiriyor, bütün bir milletin kaderini 8 bin kişilik MİT teşkilatına veriyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)