Konu:ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN'İN 563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN TÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:75
Tarih:10/04/2014


ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN'İN 563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN TÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kürsüye çıkan bir hatibin, hele hukukçu kimliğine sahip olan bir kişinin bütün olayları olduğu gibi, doğru olarak anlatması ve bunun üzerine bir hüküm kurması, yorum yapması gerekirken Sayın Şahin benim sözlerimi çarpıtarak söylemiştir. Benim dün söylediğim şuydu: MİT Yasa Teklifi'yle ilgili olarak Millî İstihbarat Teşkilatı Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerine brifing vermiştir, bilgi vermiştir. "Komisyon üyeleri" demedim bir kere. Bu bilgi AKP'li milletvekillerine veriliyor ise Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine de, diğer milletvekillerine de verilmek zorundadır. Bunu sizin talebinizle verdi, vermedi hiç beni ilgilendirmiyor. Millî İstihbarat Teşkilatı size gelip bilgi vermişse diğer milletvekillerine de vermek zorundadır. Ben hâlâ Sayın Bakandan bu konuda bir özür bekliyorum, Millî İstihbarat Teşkilatından "Pardon, gelip ne zaman isterseniz biz size bilgi takdim edelim." cevabını bekliyorum ama hiç kimsenin umurunda değil.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - Çok da sağlıklı olmaz o.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Ya, bunun önünü siz kapadınız. Biz Komisyon üyesi arkadaşlarımızla görüştük, siz kapadınız bunun önünü.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın MİT yetkilileri, Bakanınız size bu talimatı vermeyebilir; size düşen gelip "Ne zaman emrediyorsanız bu bilgiyi verelim." demektir, lütfen politize ettirmeyin kendinizi.

İkincisi: Burada, 1 Mart günü siz bana geldiniz Komisyon Sözcümüz Ali Serindağ vasıtasıyla "Bu MİT Yasası'nı bir an önce çıkaralım..." Derdiniz neydi biliyor musunuz? "Hemen uzlaşalım, çıkaralım, kapatalım ki fezlekeler okunmasın." Ben size dedim ki: Bunun yetişme imkânı yok, bu ancak seçimden sonra ele alınabilir. Yani, yangından mal kaçırır gibi bu yasayı çıkarmak istiyordunuz, buna izin vermedik. Şimdi diyorsunuz ki: "Darbecilerin hazırladığı yasayı değiştirmek istiyoruz." Siz bunu savunuyorsunuz. Hayır, darbecilerin hazırladığı yasayla on iki yıl devam ettiniz, on iki yıl bu memleketi darbecilerin hazırladığı yasayla yönettiniz; darbecilerin hazırladığı yüzde 10'luk seçim barajıyla bugüne kadar geldiniz, o çoğunlukla burada duruyorsunuz, onu değiştirmeye yanaşmıyorsunuz. (CHP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar) Darbecilere sığınan sizsiniz.

Sürem bitti, sözlerimi sonlandırıyorum; saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)