Konu:CHP GRUBU OLARAK, TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 169'UNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADIKLARINA, POLİS TEŞKİLATININ SORUNLARINA VE MALATYA'DA YAŞANAN DON AFETİ NEDENİYLE HÜKÛMETİN ÜRETİCİNİN ZARARINI KARŞILAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:75
Tarih:10/04/2014


CHP GRUBU OLARAK, TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 169'UNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADIKLARINA, POLİS TEŞKİLATININ SORUNLARINA VE MALATYA'DA YAŞANAN DON AFETİ NEDENİYLE HÜKÛMETİN ÜRETİCİNİN ZARARINI KARŞILAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Emniyet teşkilatının 169'uncu kuruluş yıl dönümünü Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak kutluyoruz. 169'uncu kuruluş yıl dönümünde yaklaşık 250 bin kişilik personeliyle Türkiye'nin, vatandaşlarımızın güvenlik hizmetini sağlamaya çalışan bu teşkilatımız çok büyük sorunlarla iç içedir. Başta özlük hakları olmak üzere, atamalar, tayinler, sürgün tayinler gibi sorunlar hâlen Emniyet teşkilatının çok temel sorunları olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Çok zor şartlar altında görev yapan bu personelin çalışma şartlarının, özlük haklarının iyileştirilmesi Hükûmetin çok temel bir görevi olmak zorundadır. Yine siyasi kaygılardan, siyasi müdahalelerden uzak bir şekilde çalışması gereken Emniyet teşkilatına maalesef son dönemlerde çok büyük bir siyaset girmiştir. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak doğru bulmuyoruz; ayrımcılığa, tarafgirliğe dayalı bu anlayışın sona ermesi gerekir. Güvenlik ve özgürlük gibi kavramların öne çıktığı 21'inci yüzyılda güvenlik özgürlüğün bir parçası, özgürlük de güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır ama hiçbir zaman özgürlük güvenlik anlayışına feda edilemez. Hükûmetin şu anda sahip olduğu anlayış özgürlüğü güvenlik anlayışına feda etme anlayışıdır. Bunu doğru bulmuyoruz. Dünyanın en özgür toplumları aynı zamanda en güvenli toplumlarıdır. Bunu gözden uzak tutmamak gerekir.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Malatya'da yaşanan don afeti nedeniyle Hükûmetin bir an önce bu olaya el koyması ve üreticinin zararını karşılaması gerekir. Fındık işinde görevini yapmayan Hükûmetin kayısı işinde görevini yapmasını bekliyorum. Bunun ardından belki sıra fındığa gelip fındık üreticisinin 169 milyon liralık don afetinden kaynaklanan alacağını Hükûmet ödeyecektir. Bunu kendilerinden bekliyorum. Don afetiyle ilgili olarak burada Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, yine İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Aslanoğlu çok büyük mücadeleler vermişlerdir. Burada kürsüde iktidar partisinin sadece konuşması yetmiyor, onlara düşen görev bakanların bu olaya derhâl el koyup üreticinin zararını karşılamasıdır.

Teşekkür ederim.